Hannie Stuurman Ambassadeur ZZP en arbeidsmarkt

Leestijd: 2 minuten -

Hannie Stuurman is onze ambassadeur ZZP en arbeidsmarkt voor Code Oranje. Als ambassadeur ondersteunt zij de lokale   ‘powered by Code Oranje’ lokale partijen.  Met ‘powered by Code Oranje’ maken deze lokale partijen duidelijk dat zij autonome partijen zijn, maar zich verbonden voelen met het gedachtengoed van Code Oranje.

Hannie Stuurman studeerde tussen 1982 en 1987 sociaal recht aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Van 1989 tot 2002 was ze in dienst van de Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV), als medewerkster en coördinator van de ledenservice en districtsbestuurder metalektro bij de Industriebond FNV. Na een korte periode als consultant bij een adviesbureau werd ze bij de Tweede Kamerverkiezingen 2003 gekozen als Kamerlid.

FNV-vakbondsvrouw wil knokken voor ZZP-ers! In de Kamer hield Stuurman zich vooral bezig met emancipatie, kinderopvangbeleid, medezeggenschap, arbeidstijden en -omstandigheden, flexwet en wet arbeid en zorg. “Nog steeds zie ik dat de sociale zekerheid en arbeidsongeschiktheid van ZZP-ers nog steeds niet goed geregeld is.”, aldus Stuurman, die stelt dat ZZP-ers ook worden vergeten bij het pensioen. Stuurman: “Zzp’ers hebben als ondernemer sinds jaar en dag een eigen verantwoordelijkheid voor hun oude dag. Lang niet iedere zelfstandige spaart echter voor pensioen. Er zijn zzp’ers – vaak vrouwen – met een laag inkomen in dienst­verlenende beroepen, zoals schoonmaker of thuiszorghulp. Het is voor deze groep vaak geen bewuste keuze om zzp’er te zijn. Zij zijn onderdeel van de ‘flexibele schil’ van ondernemingen. Voor deze groep kan het al moeilijk zijn om rond te komen, laat staan om bij te sparen voor de oude dag. Namens Code Oranje wil ik ervoor pleiten concrete maatregelen komen die de toegang van zelfstandigen tot het pensioen­stelsel verbeteren. Dan kunnen zzp’ers straks ook meevieren als het Nederlandse pensioenstelsel weer als beste ter wereld wordt gekozen. Een pensioenstelsel waarin het niet uitmaakt of je in vaste dienst of als zzp’er werkt.”

Hannie biedt lokale  partijen ondersteuning bij de invulling van hun raadsbevoegdheden op het gebied van arbeidsgehandicapten  en het op goede manier matchen van vraag en aanbod op de lokale/regionale arbeidsmarkt.

Wij zullen de komende maand nog meer geweldige Code Oranje Ambassadeurs presenteren met het hart op de juiste plaats en die midden in de samenleving staan.