Klaas Wilting: Ambassadeur Veiligheid bij Code Oranje

Leestijd: 2 minuten -

Wilting begon zijn carrière bij de Gemeentepolitie Amsterdam in 1964. Na vijf jaar werd hij mentor bij de praktijkopleiding. Naast zijn werk als politieman was hij correspondent voor regionale dagbladen en freelance medewerker van het Noordhollands Dagblad.

In 1980 werd Wilting voorlichter bij de Amsterdamse politie en kreeg landelijke bekendheid met zaken als de ontvoering van Alfred Heineken en zijn chauffeur Ab Doderer in 1983. 

In 2019 schreef hij het succesvolle boek: Klaas Wilting – De roerige jaren van een politiewoordvoerder. Dit jaar is het boek “Gevaar loert overal” uitgegeven.

Wilting wordt onze vraagbaak voor alle powered by Code Oranje lokale partijen. Zijn ervaring en kunde zetten we in om Nederland schoon, heel en veilig te houden.

Wilting is blij met de inzet van Code Oranje voor meer veiligheid en leefbaarheid. Evenals Code Oranje vindt hij dat het salaris van de politieman en -vrouw duidelijk moet worden verbeterd. “Zij doen het dagelijkse zware werk voor ons in de samenleving”, aldus Wilting.

Om Nederland veiliger te maken vindt Wilting dat er meer politiemensen zichtbaar aanwezig moeten zijn, met name wijkagenten en/of buurtagenten. Daarbij moeten ze niet steeds worden weggehaald voor andere taken. Wilting: “Daarom ook lokaal de prioriteit neerleggen. Juist de georganiseerde criminaliteit begint in buurten en wijken. Het aantal politiemensen moet dan ook fors omhoog. De grote drugsproblematiek moet stevig worden aangepakt. Drugscriminelen moeten daarbij financieel volledig worden uitgekleed, veel meer dan nu gebeurt. Van straffen, ook voor jongeren, moet weer een duidelijke preventieve werking uitgaan.  De totale strafrechtketen, politie, justitie en rechterlijke macht moet worden versterkt. Ik ben er gelukkig mee dat Code Oranje veel aandacht heeft voor een veilig en leefbaar Nederland.”

Klaas Wilting zal het land intrekken naar onze powered by lokale partijen om te praten over deze onderwerpen.

Klaas adviseert lokale partijen, powered by Code Oranje,  graag over de verantwoordelijkheid van de gemeenteraad als het gaat om het bestrijden van ondermijnende criminaliteit, de inzet op effectieve handhaving, de leefbaarheid in de wijken en de controle op de bevoegdheden van de burgemeester.

Wij zullen de komende maand nog meer geweldige Code Oranje Ambassadeurs presenteren met het hart op de juiste plaats en die midden in de samenleving staan.