Vanuit de haarvaten van de democratie, powered by Code Oranje.

Leestijd: 3 minuten -

Mogen wij u voorstellen: Martijn Rieter

Nu een dikke 3 jaar ben ik raadslid voor de gemeente Helmond. Dit voor de lokale politieke partij Helder Helmond. Met mijn 27 jaar ben ik een van de jongste raadsleden in Helmond. Als Raadslid van Helmond kan ik mijn maatschappelijke betrokkenheid volledig kwijt door me verantwoordelijk en toegankelijk op te stellen tegenover iedere Helmonder. Zowel online als offline. Ik geloof dat een constructieve samenwerking met vertrouwen de verbinding tussen inwoners en politiek kan versterken. Met mijn opgebouwde netwerk probeer ik doelgericht onze politieke idealen te bereiken. Mijn bestuurlijke portefeuilles zijn Veiligheid, Mobiliteit, Gezondheid, Sport, Jeugd, Internationale betrekkingen & Burgerbetrokkenheid. Zo heb ik me bemoeid met de realisatie van de nieuwe sportcampus in Helmond, de problematiek omtrent jeugdzorg, maar ook om de lokale politiek weer interessanter te maken voor onze inwoners. Want als er een gemeente is waar de politiek ver van de inwoners afstaat, dan is dat in Helmond. Helmond heeft namelijk de laagste opkomst behaald van heel Nederland. Daarom heb ik vorig jaar namens Helder Helmond een motie ingediend om een quickscan te laten maken van onze lokale democratie. De resultaten van dat onderzoek zullen eind dit jaar worden opgeleverd. Daarnaast heb ik beleid veranderd in Helmond zodat inwoners die een zienswijze indienen ook daarna goed worden geïnformeerd over de procedure en vervolgstappen. Logisch zou je denken, maar in Helmond was dat allemaal nog niet in orde. Als je meer wilt weten over mijn politieke activiteiten in Helmond, hou dan mijn columns in de gaten:

https://www.deweblogvanhelmond.nl/onze_helmondse_politici/martijn/

Omdat ik actief ben bij een lokale politieke partij, heb ik geen betrokkenheid met een landelijke politieke moederpartij. Zoals de lokale VVD automatisch in verband staat met de landelijke partij van onze premier. Geen overkoepelende moederpartij geeft als lokale partij vele voordelen. Zo kunnen we beter de lokale belangen afwegen zonder dat we worden geremd door landelijke partijdiscipline. Zo kijken we als Helder Helmond niet met een rechtse of linkse bril naar politieke thema’s. We wegen als partij de materie af en kijken wat voor onze Helmonders het beste is. De opkomst van Code Oranje heb ik altijd met interesse gevolgd. Een jaar geleden heb ik me bij deze partij aangesloten omdat er een netwerk is van lokale politieke partijen en dat je als partij ook je autonomie behoud. Er wordt niks van bovenop opgelegd en dat bevalt me wel. De manier van politiek bedrijven van Helder Helmond heeft daarnaast veel raakvlakken met hoe Code Oranje het wil gaan aanpakken. We willen niet over, maar mét de mensen praten: politiek van onderop. Helder Helmond luistert naar haar inwoners door zichtbaar te zijn in de stad en het houden van buurtcafés in alle wijken van Helmond. Code Oranje met het bindend referendum, de gekozen burgemeester en burgertoppen. Afgelopen landelijke verkiezingen stond ik met nummer 11 op de lijst van Code Oranje. Helaas hebben we geen zetel kunnen bemachtigen, maar desondanks zie ik nog veel toekomst in Code Oranje. Daarom ben ik ook coördinator geworden van het provinciale team van Noord-Brabant. Met dat team helpen we lokale initiatieven in Noord-Brabant om wegwijs te maken in de lokale politiek en een lokale Code Oranje afdeling op te zetten. En natuurlijk bereiden we ons ook voor op de provinciale verkiezingen van 2023. De ervaring die ik opdoe bij Code Oranje wil ik ook weer benutten bij mijn werk als raadslid voor Helder Helmond.