Code Oranje richt het vizier vooruit

Leestijd: < 1 minuten -

Code Oranje gaat vol energie door.

Hoewel de ruim 40.000 behaalde stemmen onvoldoende waren voor een Tweede Kamerzetel, vormt het een stevig fundament voor de verdere opbouw van onze politieke vernieuwingsbeweging, tot in de haarvaten van onze samenleving! Voorzitter Bert Blase hoorde dit de afgelopen weken terug vanuit de regio, van de vrijwilligers en de kandidaten. Blase: ‘In eerste instantie richt Code Oranje zich nu op de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar. Lokale partijen in een groot aantal gemeenten dingen mee met de formule ‘powered by Code Oranje’ naar zetels in de de gemeenteraden om de democratie van onderop te versterken. Maar ook met lokale partijen die deze formule niet hanteren onderhouden we intensief contact.” 

Daarnaast zijn er inmiddels in alle provincies provinciale afdelingen gevormd, die zich richten op de provinciale verkiezingen van 2023. In de provincies Noord-Holland, Fryslân, Groningen en Overijssel zijn Statenleden actief die onder de vlag van Code Oranje werken. Maar ook landelijk zal Code Oranje blijvend van zich laten horen, en zichtbaar maken dat we in staat om de problemen in ons land te agenderen en met elkaar op te lossen. Niet óver de hoofden van mensen heen, maar mét onze inwoners samen.