Powervrouw Leefbaar Rotterdam nummer drie bij Code Oranje

Tanya HoogwerfThis content has been archived. It may no longer be relevantLeestijd: 3 minuten -

Tanya Hoogwerf pleit voor referendum instellen immigratiequotum 

Leefbaar Rotterdam-raadslid Tanya Hoogwerf wil met de vernieuwingsbeweging Code Oranje de Tweede Kamer in. Hoogwerf wordt, achter lijsttrekker Richard de Mos en strafadvocaat Peter Plasman, op nummer drie de eerste vrouw op de kandidatenlijst. Hoogwerf startte haar politieke carrière in 2014 bij Leefbaar Rotterdam. Met Code Oranje wil zij de kloof tussen burger en politiek dichten en politiek weer laten zijn zoals het hoort: het realiseren van oplossingen en antwoorden geven op vragen. ‘Niet lullen, maar poetsen’!

Hoogwerf vindt dat Nederland de laatste decennia is geconfronteerd met de schaduwkanten van de internationalisering. Dit heeft ervoor gezorgd dat vrijheden, de welvaartstaat en de soevereiniteit onder druk zijn komen te staan. Kijk bijvoorbeeld naar de gevolgen van arbeidsmigratie, de opvang van vluchtelingen en de vaak gebrekkige integratie. Die drukken onevenredig veel op de wijken in de grote steden. Daar komt nog bij dat door politieke correctheid van de ‘oude’ politiek, het jarenlang onmogelijk was om hier constructieve kritiek op te geven. 

Beleid over bevolkingsgroei 

Hoogwerf is bezorgd over de migratie naar Nederland en het taboe om daarover te spreken. Daar wil zij met Code Oranje verandering in brengen.  

“De grens aan het absorptievermogen is bereikt. Dat zie ik als raadslid dagelijks in Rotterdam. De zwakke wijken bijvoorbeeld  waar het water al aan de lippen staat krijgen de instroom van nieuwkomers primair voor hun kiezen. Het gevolg is geweest oude volkswijken waar de eigen taal niet meer gesproken wordt, bejaarden die hun wijk niet meer herkennen en een toch al overbelaste politie die de overlast en criminaliteit vaak niet meer kunnen bijbenen, laat staan dat er gehandhaafd wordt. In een tempo waarbij Nederland 82.000 nieuwkomers krijgt te verwerken, dat is over 10 jaar tijd een stad zo groot als Amsterdam, verdient de al onder druk staande verzorgingsstaat het te worden beschermd. Ook ter bescherming van hier levende minderheden, die het ook moeilijk hebben. Er is een tekort aan leraren,- zorgpersoneel en politieagenten. Er is een woningnood waar welhaast niet tegenop te bouwen is. Disbalans in de bevolkingssamenstelling, het gebrek aan sociale cohesie en een steeds verder onder druk komende leefbaarheid tart de al vele zwakke wijken in ons land. De vraag of Nederland de huidige bevolkingsgroei, mede veroorzaakt door immigratie, wel aankan is meer dan gerechtvaardigd”. aldus Hoogwerf, die pleit voor het instellen van Staatscommissie Bevolkingsvraagstukken. “We denken in Nederland over alles na, maar niemand buigt zich over de gevolgen van bevolkingsgroei. Er moet eindelijk regie – visie – komen. Nederlanders verdienen een overheid die de veroorzaakte problemen erkent en herkent. Weg met de kloof, het is tijd voor een luisterend oor en oplossingen”. 

Referendum instellen immigratiequotum 

Hoogwerf is ook van mening dat in het gepolariseerde debat over wel of geen immigratie beperkende maatregelen eindelijk de burger eens aan zet mogen staan. Uit onderzoek van de bevolkingsprognose blijkt dat Nederland in 2039 mogelijk 19 miljoen inwoners telt. De voorziene groei wordt vooral veroorzaakt door immigratie.

“Uit een enquête van onderzoeksbureau Kantar blijkt dat 91% van de ondervraagden vindt dat er nauwelijks ruimte is voor meer inwoners. 65% van Nederlanders wil inperking van immigratie. Opvallend is dat 48% van de niet-westerse Nederlanders die opvatting deelt. Leg deze vraag nu eens in een bindend referendum voor aan Nederland, zodat we eindelijk eens tot beleid komen waar Nederland voor kiest, in plaats van dat politieke partijen elkaar in stand houden”, aldus Hoogwerf.