Tanya Hoogwerf

Tanya Hoogwerf (1975) is woonachtig in Rotterdam. Hoogwerf startte haar politieke carrière in 2014 bij Leefbaar Rotterdam waarvoor ze in de gemeenteraad zit. De politiek volgt ze al veel langer omdat haar moeder oprichter is van Leefbaar Capelle, nog altijd de grootste partij van Capelle. Met Code Oranje wil zij de kloof tussen burger en politiek dichten en politiek weer laten zijn zoals het hoort: het realiseren van oplossingen en antwoorden geven op vragen. Niet lullen, maar poetsen!

Tanya Hoogwerf en haar manier van politiek bedrijven

In de jaren daarna heb ik de politiek van dichtbij gevolgd. Lokaal via de inspanning van mijn moeder, de oprichter van Leefbaar Capelle, nog steeds sinds de oprichting in 2002 onveranderd de grootste partij van Capelle en natuurlijk in het verlengde daarvan Leefbaar Rotterdam, waar ik sinds 2014 actief ben als gemeenteraadslid. In mijn rol als raadslid voor Leefbaar Rotterdam ben ik verantwoordelijk voor onder andere de portefeuilles Integratie, Radicalisering, Onderwijs en Seksueel en Huiselijk geweld. Mijn focus ligt altijd op het vernieuwend proberen te blijven denken en vooral ook agendastellend in plaats van agendavolgend te werken. Om dit te kunnen doen heb ik het nodige gedaan om de standpunten van Leefbaar Rotterdam op zoveel mogelijk manieren voor het voetlicht te brengen, in de raad en natuurlijk ook daarbuiten. Op verschillende gebieden heb ik initiatiefnota’s geschreven, veel moties van mijn hand zijn aangenomen en heb ik voor verschillende landelijke dagbladen opiniestukken geschreven. Politiek bedrijven draait niet alleen om mooie debatten voor de bühne, maar om luisteren, hard werken en vooral aanpakken. Niet lullen, maar poetsen. Zonder eigen initiatief blijven we in ganzenpas achter de ambtenarij aanlopen en verandert er helemaal niets.

Ik ben trots op diverse successen die we in Rotterdam hebben kunnen behalen zoals een herziening van de aanpak huiselijk geweld, een onderzoek naar het functioneren van de gespecialiseerde jeugdzorg, een samenwerking met het onderwijs op het gebied van veiligheid rond scholen. De focus op en behoud van het zo belangrijke thema Identiteit in Rotterdam en het met forse politieke druk tegen kunnen houden van het veelbesproken salafisten instituut wat gefinancierd vanuit Qatar naar Rotterdam zou komen.

Missie

In de laatste decennia is Nederland geconfronteerd met de schaduwkanten van de internationalisering. Dit heeft ervoor gezorgd dat vrijheden, de welvaartstaat en de soevereiniteit onder druk zijn komen te staan. Kijk bijvoorbeeld naar de gevolgen van arbeidsmigratie, de opvang van vluchtelingen en de vaak gebrekkige integratie. Die drukt onevenredig veel op de wijken in de grote steden. Daar komt nog bij dat door politieke correctheid van de ‘oude’ politiek, het jarenlang onmogelijk was om hier kritiek op te geven. 

Vanuit Den Haag, maar ook bij de lagere overheden is er tientallen jaren een blinde vlek geweest voor de kloof die is ontstaan tussen de burger en de politiek.

Een kloof die haarfijn bloot is gelegd door eerst de academicus, maar daarna natuurlijk zeker de politicus Pim Fortuyn. Rondom het begin van de partij Leefbaar Nederland is ook mijn belangstelling voor de politieke arena ontstaan. Met het aantrekken van Fortuyn als lijsttrekker stond die beweging voor verandering, voor hoop en werd politiek weer zoals het hoort te zijn. In het belang van en dichtbij de burger.

Na de Fortuyn revolte was ik op zoek naar een partij die opnieuw het verschil zou kunnen maken. Een partij waarbij het niet om de partij en haar belangen draait, maar om het realiseren van de oplossingen en het geven van antwoorden van de vragen waar Nederlanders al jaren om vragen. Weg met die kaasstolp en naast de mensen gaan staan. Doen wat je zegt en zeggen wat je doet. Die partij is voor mij Code Oranje geworden. Nederland heeft een frisse wind nodig en nu is het momentum om de koers definitief bij te sturen. We hebben gezond verstand hard nodig om de gevolgen van de coronacrisis te kunnen beheersen, verstandig met migratie en integratie om te gaan, oog te houden voor veiligheid en de mensen die voor ons zorgen daar een eerlijke beloning voor te geven, net als diegenen verantwoordelijk voor het onderwijs van onze kinderen. Kortom, doen wat een behoorlijke overheid moet doen. Klaar staan voor de burger.

Met hard werken bereik je dingen. Met hard werken kun je afspraken nakomen. En dat is ook wat we met Code Oranje gaan doen. Hard werken, afrekenbaar zijn, herkenbaar zijn en vooral doen wat we zeggen