Code Oranje wijzigt Agenda na burgerinspraak

richard de mosThis content has been archived. It may no longer be relevantLeestijd: 2 minuten -

De Mos: “Zelf het goede voorbeeld geven en laten zien hoe democratie werkt.” 

Code Oranje pleit ervoor dat de samenleving de politieke agenda stuurt. Daarom zijn wij voor bindende referenda, de mogelijkheid tot tussentijdse lokale verkiezingen, de gekozen burgemeester, burgertoppen en burgerbegrotingen. Wij gaan voor transparantie en directe zeggenschap.

“En omdat ‘practise what you preach’ uiteraard ook voor onszelf geldt, heeft Code Oranje de afgelopen weken intensief gecommuniceerd met de leden én niet leden (bij Code Oranje doet iedereen mee, lid of niet-lid maakt niet uit) over de concept Agenda met behulp van een zogeheten DoeMee app. Om burgers inspraak te geven, zijn via deze app online gesprekken gevoerd en online stemmingen gehouden”, aldus Richard de Mos.

De belangrijkste wijziging van de Code Oranje Agenda is het schrappen van ons voorstel om de stemgerechtigde leeftijd te verlagen naar zestien jaar. De uitkomst van de peiling op dit punt is dat 80% van de deelnemers voor het schrappen van dit voorstel heeft gestemd. De deelnemers voelen meer voor andere vormen van betrokkenheid van de jeugd: jeugdpanels, democratie-games, kinderburgemeesters, online peilingen, lessen in burgerschapsvorming en jeugdgemeenteraden.

Code Oranje consulteerde de afgelopen weken als proef een uitsnede van de Nederlandse bevolking, met behulp van de DoeMee app. Via de achterban van lokale partijen deed een selectie van ruim 275 Nederlanders hieraan mee. Er werd eerst met gelote panels over de thema’s gesproken, waarna een peiling plaatsvond onder alle deelnemers. Het is kenmerkend voor Code Oranje dat deze consultatie niet met de eigen leden plaatsvindt, maar dat dit deze consultatie wordt gehouden onder iedereen die constructief wil meedenken. Code Oranje heeft het voornemen om deze werkwijze verder te verbeteren en door te zetten vanuit de Tweede Kamerfractie.

Naast de wijziging op het punt van de stemgerechtigde leeftijd (dit onderwerp maakte de meeste tongen los), was er duidelijk draagvlak voor de inhoud van de concept Agenda.

Andere wijzigingsvoorstellen die zijn overgenomen zijn ondermeer:

  • het benoemen van een minister voor volkshuisvesting
  • het ombouwen van kantoor- en winkelpanden naar betaalbare woningen
  • het vastzetten van een percentage van de burgerbegroting voor burgerinitiatieven
  • meer aandacht voor minder validen
  • hardere bestrijding dierenbeulen

De volledige – op basis van de consultatie aangepaste – Agenda vind u hier: https://www.wijzijncodeoranje.nl/agenda/