Richard de Mos: “Voorzieningenniveau gemeenten onder druk door geldnood”

richard de mosThis content has been archived. It may no longer be relevantLeestijd: 2 minuten -

De Mos: “Gemeenten zakken door ondergrens”

Één van de speerpunten van Code Oranje, de vernieuwingsbeweging van Richard de Mos die de laatste weken volgens peilingen goed is voor een aantal zetels in de Tweede Kamer, is méér geld en aandacht voor gemeenten en regio. Als raadslid in Den Haag ziet De Mos met lede ogen aan wat voor schade landelijk beleid toebrengt aan de stad. “Voor veel mensen en wijken is het vijf vóór twaalf!”

“De situatie is nog veel erger dan door het NRC geschetste beeld dat bijna een derde van de Nederlandse gemeenten er niet in slaagde om voor 2021 de begroting sluitend te krijgen. Voor het zover is hebben gemeenten – om de begroting wél sluitend te krijgen – namelijk al keihard bezuinigd op het voorzieningenniveau, de lokale lasten fors verhoogd of beide zaken gedaan,

Het Sociaal Cultureel Planbureau stelde eind vorig jaar dat de decentralisaties, onder andere op het gebied van jeugdzorg, zijn ‘mislukt’.

“Meer taken, voor minder geld, werd meer ellende waarbij kwetsbare mensen tussen wal en schip terecht zijn gekomen. We moeten weer gaan investeren in de directe leefomgeving van mensen. Daarom moeten de kortingen op het gemeentefonds direct ongedaan gemaakt worden, maar juist worden verruimd”, aldus De Mos, die erop wijst dat landelijk slecht beleid lokaal keihard wordt gevoeld. “Of het nu gaat om het sluiten van bejaardentehuizen, ziekenhuizen of politiebureaus. Of over het tekort aan agenten, leraren en zorgpersoneel. De landelijke politiek heeft er een ratjetoe van gemaakt, het is daarom hoogtijd dat Code Oranje met een netwerk van lokale partijen, die precies weten waar de pijn gevoeld wordt, in de Tweede Kamer komt.”