Bekend advocatenduo Code Oranje: “Het is vijf vóór twaalf voor onze rechtsstaat!”

plasman diekstraThis content has been archived. It may no longer be relevantLeestijd: 4 minuten -

Peter Plasman en Sébas Diekstra komen met pakket aan maatregelen voor de renovatie van de rechtsstaat en ter verbetering van rechtsbescherming. 

De Code Oranje kandidaat-Kamerleden Peter Plasman, running mate van lijsttrekker Richard de Mos, en Sébas Diekstra maken zich grote zorgen over het voortbestaan van onze rechtsstaat.

“De rechtsstaat bestaat bij de gratie van vertrouwen van de burgers. En dat dreigt de verkeerde kant op te gaan. Het Openbaar Ministerie en de media veroordelen verdachten, die echter onschuldig zijn tot het tegendeel bewezen is, steeds vaker via trial by media. Bovendien heeft het OM geen idee hoezeer beeldvorming tegenwoordig het aanzien voor zijn werk negatief beïnvloedt. Neem de beslissing om ‘woordkunstenaar’ Akwasi niet te vervolgen voor aanzetten tot geweld, tijdens de demonstratie van Black Lives Matter op de Dam. De officier die dit besluit nam, werkte samen met activisten met wie Akwasi ook veel samen doet. Laat dan een andere officier beslissen.”, aldus Plasman.

Verder willen zij een einde maken aan alle zaken die het vertrouwen in de rechtsstaat kunnen aantasten, zoals veel te lange doorlooptijden van strafzaken en het te laat of niet uitvoeren van rechterlijk beslissingen. Veroordeelden die pas jaren later hun straf uitzitten, daar heeft niemand wat aan, ook de veroordeelde niet. Het is alleen maar schadelijk. Ook moeten mensen echt gaan doen waar ze goed in zijn, rechters moeten rechtspreken en niet administraties bijhouden. Rechtspraak en wetgeving moeten beter op elkaar gaan aansluiten. Veel efficiënter en effectief gaan werken met behoud van de noodzakelijke rechtsbescherming.

Beide advocaten, Plasman in het strafrecht en Diekstra bij slachtofferzaken, merken op dat het in Nederland niet meer vanzelfsprekend is dat iedereen toegang heeft tot goede en betaalbare rechtshulp en de stap naar de rechter kunnen maken.

“Je recht halen is lang niet meer voor iedereen te betalen. Dit is een ernstige aantasting van de rechtsbescherming van burgers. Bezuinigingen moeten worden teruggedraaid, de eigen bijdragen en griffierechten weer naar een acceptabel niveau en er moet weer stevig geïnvesteerd worden in de sociale rechtsbijstand en de rechtspraak.”, aldus het advocatenduo. Dat deze toegang tot goede rechtshulp cruciaal is in onze rechtsstaat blijkt volgens de twee bekende pleiters wel uit de vele onnodige procedures die de overheid tegen burgers begint. “Velen staan daar door het gebrek aan goede en betaalbare rechtsbijstand machteloos tegenover. Soms met desastreuze gevolgen, zoals pijnlijk zichtbaar werd bij de enorme hoeveelheid aan slachtoffers van de toeslagenaffaire.”

De eerste voorstellen op een rij:

 • Iedereen krijgt weer toegang tot goede en betaalbare rechtshulp. De stap naar de rechter wordt weer voor iedereen mogelijk, door de drempels van eigen bijdragen en griffierechten terug te brengen naar een acceptabel niveau.
 • Op te leggen straffen worden gemoderniseerd en uitgebreid, door: forse uitbreiding van taakstraffen als compensatie van de schade aan de samenleving.
 • Kortdurende gevangenisstraffen worden teruggedrongen en er wordt volledig huisarrest ingevoerd. Recidive wordt zwaarder gewicht gegeven in de strafmaat.
 • Lik-op-stuk wordt dé norm: opgelegde straf wordt direct ten uitvoer gelegd in plaats van na jaren.
 • We maken Nederland hufterproef door huftergedrag zwaarder te bestraffen: we verhogen bijvoorbeeld de boetes voor o.a. afvalhufters aanzienlijk.
 • We vereenvoudigen de rechtelijke procedures en verhogen de doorloopsnelheid van zaken aanzienlijk.
 • We voeren ‘pleabargaining’ in, zodat vonnisafspraken gemaakt kunnen worden in ruil voor een bekentenis. We breiden snelrechtprocedures uit, allemaal met de garantie van goede rechtsbijstand en een rechterlijke toetsing.
 • We richten in de opsporing veel meer op het afpakken van crimineel en onverklaarbaar vermogen.
 • Er komt een digitale televisiezender voor het live uitzenden van strafzaken waarbij de rechtsorde is geschokt om de openbaarheid van en het vertrouwen in de rechtspraak te bevorderen.
 • In uitspraken van rechters wordt aangegeven welke rechter anders oordeelde dan collega’s. Zo wordt ook beter zichtbaar of er enige twijfel was over een veroordeling of juist niet.
 • Verzoeken voor schadevergoedingen van slachtoffers worden, net als ontneming van crimineel voordeel, via een aparte en parallelle procedure behandeld door de strafrechter zodat die verzoeken niet zomaar meer terzijde kunnen worden geschoven.
 • Slachtoffers en nabestaanden krijgen een stevigere positie, die de positie van een verdachte niet ondermijnt, maar daarnaast kan bestaan.
 • Slachtoffers en nabestaanden krijgen in elke zittingszaal een eigen en prominente plaats en zij worden niet zomaar meer achterin of op de publieke tribune geplaatst.
 • Er wordt direct een onafhankelijke commissie ingesteld om onderzoek te doen naar de een aanbevelingen over de gebrekkige uitvoering van slachtofferrechten door het OM en de strafrechter.

Beschermen van het vrije woord door het delict eenvoudige belediging af te schaffen 

Naast de voorstellen ter bescherming van de rechtsstaat, staan beide advocaten ook voor het vrije woord.

“De afslachting van de Franse leraar Samuel Paty leidde, ook in Nederland, direct tot een discussie over de grenzen van de vrijheid van meningsuiting. Het beledigen van de profeet Mohammed zou strafbaar moeten worden vonden sommigen. Daar werd een petitie voor opgestart. Gezien de terroristische aanslag was het een zeer ongepast moment voor het aanzwengelen van zo’n discussie, maar de vrijheid van meningsuiting houdt uiteraard ook in dat die mening op een zeer ongepast moment gegeven mag worden. De recente ontwikkelingen nopen Code Oranje ertoe om een signaal af te geven dat wij pal voor onze verworven vrijheden staan. Om te laten zien hoezeer wij hechten aan het vrije woord, doen wij nog een voorstel: het afschaffen van het delict eenvoudige belediging.”, aldus Plasman en Diekstra.