Code Oranje wil einde aan willekeur bij schadebehandeling gaswinning Drenthe

tinekenThis content has been archived. It may no longer be relevantLeestijd: 2 minuten -

Na een online thema-avond in Drenthe, komt Code Oranje tot de conclusie dat er nieuwe oplossingen moeten komen vanuit Den Haag om de inwoners van Drenthe beter tegemoet te komen bij schade door gaswinning. De zogenaamde omgekeerde bewijslast die nu alleen geldt in Groningen en rond de gasopslag in Norg, zou ook voor de rest van Drenthe toegepast moeten worden.

Op dit moment kunnen inwoners met schade aan hun woning in Drenthe zich melden bij de commissie mijnbouwschade. Daarna wordt onderzoek uitgevoerd om te onderzoeken of de schade door de gaswinning veroorzaakt is. Dit leidt tot bureaucratische procedures, onzekerheid en vooralsnog weinig positief resultaat voor de schademelders.

Nieuwe inzichten

In een online meeting gingen Jeannette van der Velde van de stichting GAS DrOVF en Henk Koekkoek van Lijst Groen Noordenveld in gesprek met Wisse Hummel, Voorzitter Vereniging Plaatselijk Belang Een en Een West; Karien Velzing, gemeenteraadslid namens Wakker Emmen en Robert Pestman, provinciaal statenlid voor Code Oranje in Groningen.

Uit dit gesprek werd duidelijk dat er nieuwe inzichten nodig zijn rondom de gevolgen van gaswinning uit kleine velden. De laatste visies zijn gebaseerd op onderzoek door het Staatstoezicht op de Mijnen in 2018. Ook zouden niet alleen aardbevingen maar ook dalingen van de bodem meegewogen moeten worden bij aangetroffen schade: De overheid moet alle inwoners gelijk behandelen, ongeacht locatie, regio of oorzaak van de schade door mijnbouw.

Na 17 maart ….

De omgekeerde bewijslast biedt inwoners meer zekerheid maar moet wel ontdaan worden van criteria die voor inwoners onbegrijpelijk zijn. Klachtenafhandeling moet vereenvoudigd worden. En er is dringend hulp nodig bij kennisverbreding rondom schade. Die informatie moet op eenvoudiger wijze en actief verspreid worden zodat ook mensen die laaggeletterd zijn de regelingen kennen en kunnen toepassen. En alle kennis moet samengebracht worden en breed gedeeld zodat inwoners sterker staan. Dit zijn allemaal punten waarmee Code Oranje na de verkiezingen op 15, 16, 17 maart in de Tweede Kamer aan de slag gaat.

De online meeting van Code Oranje Drenthe werd in een zoom meeting gehouden onder leiding van kandidaat kamerlid Ingeborg Hoogveld en op initiatief van het Drentse kandidaat kamerlid Tineke Nieboer. De meeting werd live op facebook door tientallen belangstellenden gevolgd. https://fb.me/e/14a0ShuG5