Code Oranje presenteert Agenda “Tijd voor Ombudspolitiek”

richard de mosThis content has been archived. It may no longer be relevantLeestijd: 2 minuten -

De vernieuwingsbeweging Code Oranje presenteert vandaag haar Agenda voor de Tweede Kamerverkiezingen. De Agenda kent elf speerpunten, de Basiself.

Bekijk hier de Agenda

De partij van lijsttrekker Richard de Mos wil meer inspraak voor burgers en pleit daarbij ondermeer voor het bindend referendum, de gekozen burgemeester, burgertoppen, burgerjury’s en burgerbegrotingen. “Wij willen burgers niet eens in de vier jaar om hun mening vragen, maar hen stelselmatig betrekken bij de besluitvormingsprocessen die hen raken”, aldus Richard de Mos. Code Oranje ziet graag bindende referenda voor al dan niet een immigratiequotum en al dan niet een Nexit. “De burger mag fors betalen voor deze dossiers. Het is als volksvertegenwoordiging dan niet meer dan logisch om hen te vragen of de politiek het goede doet en de burgerbelangen dient.”

Zorg

Dat er niet meer geluisterd wordt naar de bevolking, blijkt wel uit het feit dat 68% het Ziekenfonds terug wil, 72% het bejaardenhuis in ere wil herstellen en 64% vindt dat de achteruitgang in koopkracht van de pensioengerechtigden dient te worden gecompenseerd. Code Oranje wil daar verandering in brengen. “We krijgen in Nederland steeds meer zorgmijders, mensen die zorg nodig hebben maar die vanwege de hoge kosten niet nemen. Wij willen terug naar het Ziekenfonds en willen het eigen risico schrappen”, stelt De Mos, die voor zorgpersoneel, agenten en leraren 10% meer salaris wil.

Wonen

Code Oranje wil een fors aantal woningen bouwen en komen tot huurverlagingen. “Om de woningnood te ledigen en het landschap te beschermen moeten we eerst de instroom van nieuwkomers aan banden leggen. Onder drie kabinetten Rutte zijn er 750.000 mensen bijgekomen. Die aanhoudende groei, van nu jaarlijks 82.000 mensen, moeten we stoppen. Het absorptievermogen is bereikt”, aldus De Mos, die binnenstedelijk wil bouwen om verpauperde wijken nieuw elan te geven en om de regio- en het boerenland te beschermen.

Directe leefomgeving

Met een groot netwerk van lokale partijen wil Code Oranje de directe leefomgeving verbeteren. De Mos: “Het zijn landelijk verkeerd genomen beslissingen, die lokaal pijn doen. Miljarden kortingen op het gemeentefonds, waardoor het voorzieningenniveau wordt uitgehold. Het sluiten van ziekenhuizen en politiebureaus. Het schrappen van buslijnen. Tekortschietende jeugd- en ouderenzorg. Code Oranje wil fout beleid met een lokale vuist in de Kamer herstellen.”

DoeMee-app

Code Oranje biedt, geheel passend bij de democratische vernieuwing die zij voor staat, kiezers de komende periode middels een DoeMee-app de gelegenheid om te sturen op de voorliggende Agenda.