Richard de Mos bezoekt Fryslân

FNPThis content has been archived. It may no longer be relevantLeestijd: 2 minuten -

Op dinsdag bezocht Code Oranje lijsttrekker Richard de Mos Fryslân om in gesprek te gaan met de FNP. Een gesprek in het open landschap waar Fryslân zo om wordt gewaardeerd, maar dat ook steeds meer onderdeel wordt van een strijd. Woningbouw, energietransitie; er wordt op de ruimte geloerd.

Bij Code Oranje is de zogenaamde ‘ombudspolitiek’ leidend. Met mensen beleid maken in plaats van over de mensen. We waren goed op de hoogte van de standpunten van de FNP, die de verantwoordlijkheden ook het liefst zo laag mogelijk neerlegt. In de eigen regio. Code Oranje heeft hierbij een fijnmazig netwerk van lokale partijen door het hele land.

Het werd een zeer onderhoudend gesprek. Inbreiding voor uitbreiding als het over woningbouw gaat, meer geld naar de gemeenten en regio’s; Code Oranje en de FNP waren het vaak met elkaar eens. Meer geld naar gemeenten is natuurlijk na het voorstel voor een nieuwe verdeling van het gemeentefonds zeer actueel. Tenslotte hebben we het nog over de Friese taal en cultuur gehad. De FNP vroeg hierbij de ruimte om zelf verantwoordelijk te zijn als het om het Fries gaat, en ook bij het verdelen van de geldstromen rondom cultuur. Zij kennen de Friese situatie, zij weten wat er nodig is om het rijke Friese culturele leven overeind te houden en te versterken. De Mos deed hier een toezegging op.

Naast de uitleg over het grote netwerk van lokale partijen, liet De Mos weten wat Code Oranje verder wil betekenen in de Tweede Kamer. Meer democratie door middel van het bindend referendum en de gekozen burgemeester. En uitleg over de Basiself, de speerpunten waarmee de beweging het Binnenhof wil bestormen.