Bekende horecatycoon Khalid Oubaha wordt Ambassadeur bij Code Oranje

khalidThis content has been archived. It may no longer be relevantLeestijd: 3 minuten -

Code Oranje komt met Oubaha met gezamenlijk ‘Marshall-plan’ Horeca

Khalid Oubaha is eigenaar van 21 clubs, cafés en restaurants in Oost-Nederland en werd met scherpe optredens op nationale televisie het boegbeeld van de ongelijke strijd die de horecasector voert tegen de overheid. Sinds vandaag is hij Ambassadeur Horeca bij Code Oranje, de politieke beweging van Richard de Mos, die de horeca een warm hart toedraagt.

“Veel clubs en cafés zijn al vanaf de lockdown in maart dicht. Zaken die wél heropenden in juni, moesten vanaf 14 oktober weer op slot. Niemand weet tot wanneer, er is geen enkel perspectief. De sector is opgegeven”, stellen de kandidaat-Kamerleden Richard de Mos en Mick de Vlieger, die als oud-horecaondernemer ook als geen ander begrijpt hoe de sector zich voelt. Zij steunen Oubaha als voorvechter van de horecasector in zijn stellingname dat oplossingsgericht denken door het kabinet volledig ontbreekt.

“Bij elke persconferentie over het coronabeleid ontbreekt elke vorm van toekomstperspectief. Waarom wordt er niet gestart met onderzoeken hoe de horeca weer veilig open kan? Daarnaast vallen de steunpakketten veel lager uit dan het kabinet beloofde, een klacht die branche-organisatie Koninklijke Horeca Nederland deelt”, aldus Oubaha, die blij is dat er met Code Oranje een politieke beweging is die wel oog heeft voor de belangen van horecaondernemers.

“Horecaondernemers teren in op hun spaarcenten, bouwen enorme schulden op, of erger: ze gaan straks bij bosjes failliet. Onaanvaardbaar, als je je bedenkt dat de horeca met ruim 400.000 werknemers een gigantische banenmotor in de Nederlandse economie”, aldus De Mos en De Vlieger die in de Agenda van Code Oranje hebben opgenomen dat de sectoren die het zwaarst getroffen worden door de coronamaatregelen, ruimhartig gecompenseerd moeten worden.

Daarnaast ondertekent Code Oranje donderdagmiddag samen met Khalid Oubaha een Marshall-plan voor de zwaar getroffen sector.

MARSHALL-PLAN VOOR DE HORECA

Code Oranje en Khalid Oubaha, haar Ambassadeur Horeca, lanceren een Marshall-plan voor de zwaar getroffen sector. Hierin worden tien horeca speerpunten opgenomen:

 • Het MKB en de horeca zijn wat betreft werkgelegenheid en economische impact, de belangrijkste- en snelst groeiende sectoren van de Nederlandse economie. Om dit enorme belang beter te kunnen behartigen en benutten pleiten wij voor het oprichten van een ‘Ministerie voor MKB & Horeca’ met een eigen minister en een staatssecretaris ‘Gastvrijheidseconomie’, vallend onder het ministerie van Economische Zaken.

 

 • Wij willen komen tot een betere aanpak van paracommerciële instellingen die door het ontvangen van subsidies, valse concurrentie vormen voor de reguliere horeca. Culturele- en sportorganisaties steunen wij, maar subsidies zijn niet bedoeld om te concurreren met lokale horeca. Deze moeten een aanvulling zijn op het bestaande aanbod en bijdragen daar waar het voor de reguliere horeca ondernemer niet rendabel is.

 

 • Op de horecapleinen in de binnensteden van Nederland zijn de horecapanden grotendeels in bezit van, dan wel in de verhuur door, bierbrouwerijen. Zij kunnen hierdoor de huurder verplichten om exclusief het assortiment af te nemen van de betreffende brouwerij, zonder dat zij hiervoor marktconforme prijzen hoeven te bieden.
  Wij pleiten voor een “level playing field” wat onder meer inhoudt dat vastgoed en inkoop belangen losgekoppeld moeten worden van elkaar om zo ondernemerschap terug te brengen bij de ondernemer zodat deze een gezond bedrijf op kan bouwen.

 

 • Terrasvergunning moet niet langer elk jaar opnieuw aangevraagd hoeven worden. Terrasvergunningen als ordinaire melkkoe voor gemeenten moet stoppen.

 

 • Afschaffing Wet Arbeidsmarkt in Balans (Wab). Is onwerkbaar voor seizoensgebonden bedrijven zoals strandpaviljoens.

 

 • Reddingsplan MKB voor na de coronacrisis met onder andere: (Deels)kwijtschelden van belastingschulden n.a.v. misleiding 90%NOW-regeling, mogelijkheid bieden tot renteloos aflossen in 10 jaar, borgstellingskrediet bij banken eenvoudiger en laagdrempelig maken. Ruim baan geven aan de mogelijkheden tot innovatie en vernieuwing van de horeca voor na de coronacrisis.

 

 • Regulering van horecabestemmingen. Angst voor (winkel)leegstand mag niet leiden tot het ongebreideld toelaten van horecabedrijven.

 

 • Geluidsnormen, met nu strenge eisen voor de horeca, wordt lokaal maatwerk ter voorkoming van het verdwijnen van live-muziek.

 

 • In ere herstellen van het Bureau Eerlijke Mededinging (BEM).

 

 • Tegengaan oneerlijke concurrentie hotelsector, zoals vakantie beddenverhuur Airbnb.