Code Oranje heeft ondersteuningsverklaringen voor Tweede Kamerverkiezingen rond

ondersteuningsverklaringenThis content has been archived. It may no longer be relevantLeestijd: 2 minuten -

Lijsttrekker Richard de Mos: “Enorme blijk van vertrouwen, nu door naar de Tweede Kamer”

Code Oranje, de vernieuwingsbeweging van Richard de Mos heeft in alle twintig Nederlandse kiesdistricten het vereiste aantal ondersteuningsverklaringen gehaald. Dit betekent dat Code Oranje in heel Nederland mag deelnemen aan de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart.

Om deel te kunnen nemen aan de verkiezingen moet elke nieuwe politieke partij aantonen dat zij door voldoende mensen gesteund wordt. Daarom moeten per kieskring ondersteuningsverklaringen verzameld worden. In elk van de 20 kieskringen waar ten minste 30 verklaringen verzameld zijn, komt de partij op het stembiljet. Inmiddels heeft Code Oranje dus in alle 20 kieskringen voldoende ondersteuningsverklaringen bemachtigd. Inclusief de BES-eilanden (Bonaire, St. Eustatius en Saba).

“De vernieuwingsbeweging Code Oranje pleit voor meer directe democratie en wil met oplossingsgerichte Ombudspolitiek politiek bedrijven mét bewoners. Het netwerk van lokale partijen heeft geresulteerd in een legioen van vrijwilligers, die binnen de kortste keren meer dan voldoende ondersteuningen in het hele land binnen wist te slepen. Een enorme blijk van vertrouwen, nu doorpakken naar de Tweede Kamer”, zegt lijsttrekker Richard de Mos, die pleit voor Nederland Lokaal. “Bij gemeente verkiezingen stemt 33% van de kiezer op een lokale partij en dat is niet voor niets. Het Rijk zet alle gemeenten namelijk keihard in de kou door ze financieel uit te kleden waardoor voorzieningen in de directe leefomgeving, zoals bibliotheken en buslijnen, als sneeuw voor de zon verdwijnen. Jeugd- en ouderenzorg schieten schromelijk tekort. Met Code Oranje is er een beweging ontstaan die lokale partijen met elkaar weet te verbinden. Zo kan er in de Tweede Kamer eindelijk een nieuwe beweging komen die uitgaat van het lokale belang”, aldus De Mos, die met elf speerpunten onder meer pleit voor de terugkeer van het Ziekenfonds, immigratiebeperkende maatregelen en opkomen voor her Midden- en Klein- Bedrijf.

Maandag 1 februari om 9:30 wordt De Mos verwacht bij de Kiesraad voor de officiële kandidaatstelling.