Onafhankelijk Delft partner van Code Oranje

This content has been archived. It may no longer be relevantLeestijd: 2 minuten -

Fractievoorzitter Jolanda Gaal: “Met oplossingsgerichte Ombudspolitiek mensen écht verder helpen.”

Onafhankelijk Delft wordt partner van Code Oranje, de vernieuwingsbeweging van Richard de Mos welke op 17 maart meedoet aan de Tweede Kamerverkiezingen. “In Den Haag laat De Mos al jaren zien dat Ombudspolitiek mensen echt verder helpt. Luisteren naar de problemen van mensen en die dan proberen op te lossen, in plaats van deze in linkse of rechtse hokjes te plaatsen”, stelt fractievoorzitter Jolanda Gaal, die op voor het kiesdistrict waaronder Delft valt op de 15e plaats op de kandidatenlijst komt te staan.

“Onafhankelijk Delft bedrijft al jaren politiek dat dichtbij de mensen staat en problemen wil oplossen. En problemen kennen gemeenten genoeg”, vult Richard de Mos Gaal aan. “De VNG stelt dat gemeenten jaarlijks twee tot drie miljard euro tekort komen. Daarom wordt er op alles beknibbeld. De jeugd- en ouderenzorg zijn ondermaats en er is een groot tekort aan agenten, leraren en zorgpersoneel. Ook voorzieningen als politiebureaus, bibliotheken en wijkcentra verdwijnen als sneeuw voor de zon en om de tekorten te ledigen verhogen veel gemeenten de lokale lasten. Code Oranje wil een einde maken aan het steeds verder uithollen van de directe leefomgeving en werkt daarbij samen met een heel netwerk van lokale partijen. Blij dat Onafhankelijk Delft zich daar nu bij aansluit.”

Code Oranje wordt in de peilingen van Maurice de Hond al maanden op een Kamerzetel gepeild, met een groeipotentie tussen de drie en negentien zetels. De vernieuwingsbeweging is voor meer inspraak voor burgers, onder andere door het invoeren van de gekozen burgemeester en het bindend referendum. In de top van de kandidatenlijst bevinden zich, naast Richard de Mos, zowel de topadvocaten Peter Plasman en Diekstra als Leefbaar Rotterdam raadslid Tanya Hoogwerf.

Gemeenteraadsverkiezingen 2022

In september gaf De Mos aan om bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 mee te doen in de randgemeenten van Den Haag. “Uit een steekproef, deze zomer gedaan door onderzoeksbureau DirectResearch uit Amsterdam, blijkt dat onze manier van politiek bedrijven ook aanslaat bij de buren”, Richard de Mos, die met 71% een grote naamsbekendheid geniet in de regio. In Delft zou de beweging van De Mos goed zijn voor een aantal zetels. “Nu Onafhankelijk Delft samenwerkingspartner is van Code Oranje, zouden we ook op dat vlak samen kunnen werken.”