Noodkreet Raadsleden grote steden: “Kabinet Rutte & Co: laat politie niet keer op keer vallen!”

politieThis content has been archived. It may no longer be relevantLeestijd: 2 minuten -

De politie komt minstens 600 miljoen euro tekort om het capaciteitsprobleem aan te pakken. Dit leidt ertoe dat er te weinig toezicht op straat is, de aanrijtijden van de politie onaanvaardbaar toenemen en wijkagenten, door allerlei administratieve rompslomp, hun eigenlijke werk niet kunnen doen stellen raadsleden uit Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Almere, Eindhoven en Haarlem.

“Drie Kabinetten Rutte hebben het politieapparaat helemaal uitgekleed. Wij pleiten vurig voor meer wijkagenten. Hun zichtbaarheid in de wijk moet worden vergroot”, stelt Code Oranje lijsttrekker Richard de Mos, tevens fractievoorzitter van Hart voor Den Haag, de grootste partij in de Residentie. Hij wordt gesteund in die oproep door Wil van Soest (fractievoorzitter Partij van de Ouderen Amsterdam) , Tanya Hoogwerf (raadslid Leefbaar Rotterdam), René Eekhuis (raadslid Respect Almere), Cor Verbeek (fractievertegenwoordiger Ouderen Appèl Eindhoven) en Sander van den Raadt (raadslid Trots Haarlem).

De raadsleden zien met zorg de toenemende criminaliteitscijfers, een vergroot gevoel van de onveiligheid en een afnemende aangiftebereidheid.

“Deze noodsituatie vraagt ons ook om Out of The Box of ongebruikelijk oplossingen aan te dragen,” aldus het zestal, die extra agenten naar de grote steden willen lokken door ze bijvoorbeeld voorrang op een woning te geven. Ook pleiten zij voor meer cameratoezicht en drones, het werven van politievrijwilligers door middel van campagnes en her enthousiast maken van scholieren voor doorstroming van het middelbaar onderwijs naar de politieacademie.

WEIGERING KABINET EXTRA GELD POLITIE-CAO ZOVEELSTE TELEURSTELLING

Met het laten klappen van de onderhandelingen van de nieuwe politie-cao bewijzen de regeringspartijen de politie, en daarmee haar burgers, opnieuw een slechte dienst.

“Juist de al jaren onder druk staande agenten, hadden een loonsverhoging meer dan verdiend. Bovendien zal met een aantrekkelijker salaris het enorme personeelstekort sneller zijn geledigd,” aldus De Mos namens de zes raadsleden.