De Basiself van Code Oranje: de beste ideeën van Nederland

This content has been archived. It may no longer be relevantLeestijd: 3 minuten -

Hierbij presenteren wij de basiself van Code Oranje, de enige nieuwkomer die al weken door Maurice de Hond op een Kamerzetel wordt gepeild. De vernieuwingsbeweging heeft volgens de opiniemaker een groeipotentie dat ligt tussen de drie en negentien Kamerzetels.
Deze basiself is een overzicht van elf punten die breed leven in de Nederlandse samenleving. Zij zijn door middel van de Ombudspolitiek van Code Oranje opgehaald. De basiself vormen op een toegankelijke manier een voorschot op de Code Oranje Agenda, die wij in januari presenteren. Omdat Code Oranje directe democratie nastreeft, komt deze Agenda op een geheel nieuwe manier tot stand. De Agenda vindt zijn basis in talloze straatinterviews met een dwarsdoorsnede van onze bevolking. Deze interviews zijn aangevuld met input vanuit online peilingen, agenda’s van lokale partijen en inbreng vanuit de netwerken van de kandidaten op de kieslijst.

“Wij bepleiten oplossingsgerichte Ombudspolitiek, voorbij het traditionele links-rechts-denken”, aldus lijsttrekker Richard de Mos, die zich met Code Oranje wil gaan richten op de democratische vernieuwing en het bedrijven van Ombudspolitiek. “Het wordt tijd dat er eindelijk eens met de inwoners van Nederland wordt gepraat, in plaats van over hen. Het bindend referendum is hierbij het ultieme middel.”

Netwerk van lokale partijen
Code Oranje heeft inmiddels een heel netwerk van lokale partijen waarmee het een samenwerkingsverband heeft gesloten.
“Voor de kieslijst hebben zich tientallen lokale volksvertegenwoordigers vanuit het hele land verenigd. Zij zijn afkomstig uit alle grote steden en uit de dorpen van het platteland. En dat is keihard nodig, want gemeenten en regio worden vergeten door de landelijke partijen. De VNG heeft gesteld dat gemeenten jaarlijks 2 tot 3 miljard euro tekort komen. Daar komen de gevolgen van de coronacrisis nog bij. Om die tekorten te ledigen zullen de lokale lasten stijgen. Het Sociaal Cultureel Planbureau maakte onlangs gehakt van de decentralisatie van zorg- en ondersteuningstaken van het Rijk naar gemeenten. In de jeugdzorg zijn de wachtlijsten lang, waardoor kwetsbare kinderen tussen wal en schip vallen. Ouderen met een zorgvraag moeten steeds langer thuiswonen. We zijn de menselijke maat compleet uit het oog verloren,” aldus De Mos, die stelt dat er meer geld moet naar gemeenten en regio. De burger moet beslissen over miljarden afdrachten naar Brussel en ander Europees beleid.

Absorptievermogen bereikt
Code Oranje stelt dat het absorptievermogen van Nederland bereikt is. “Door bevolkingsgroei dreigt het platteland te verdwijnen en de regio volgebouwd te worden. In onze steden zijn tal van wijken overbelast. De bevolkingssamenstelling is in onbalans. Bovendien drukt overbevolking op de leefbaarheid en zorgt onder meer voor criminaliteit, radicalisering en vervuiling op straat. Tel daarbij de woningnood, het tekort aan politie-, zorg-, en onderwijspersoneel op en je weet dat niets doen geen optie is,” aldus de lijsttrekker van Code Oranje.

De Basiself op een rij
1. Pal staan voor de rechtsstaat en de vrijheid van meningsuiting
2. Oplossen woningnood: vooral binnenstedelijk bouwen, geen huurstijgingen & kansen voor starters
3. De kiezer beslist: bindende referenda, burgertoppen, gekozen burgemeester
4. Versterk de lokale democratie: meer geld naar gemeenten & regio
5. Corona-aanpak: consequent, transparant en met maatwerk
6. Koester MKB en ZZP: minder regels, lagere lasten
7. Beperken immigratie, stevig op integratie & waarderen van tradities
8. Verstandig duurzaam: tégen dure klimaatakkoorden, vóór schoon, circulair & nieuwe betaalbare energiebronnen
9. Beter salaris, minder werkdruk en meer personeel in zorg, onderwijs, politie en defensie (naar 2% bbp)
10. Goede gezondheidszorg, verlagen eigen risico, meer preventie, zorg in de wijk en heropenen bejaardentehuizen
11. De burger beslist over Europees beleid, begroting en soevereiniteit

Prominente kandidaten
Eerder presenteerde Code Oranje, naast lijsttrekker De Mos, de advocaten Peter Plasman en Sébas Diekstra, Leefbaar Rotterdam-raadslid Tanya Hoogwerf, Energie Commissaris Ruud Koornstra en ondernemer Mick de Vlieger als kandidaten.

basiself