Perspectief op Vlissingen (POV) partner Code Oranje

partner code oranjeThis content has been archived. It may no longer be relevantLeestijd: 3 minuten -

Perspectief op Vlissingen (POV) zal vanaf heden ‘partner van Code Oranje’ in haar uitingen dragen. Daarmee maakt de lokale partij uit Vlissingen duidelijk dat het samenwerkt met de vernieuwingsbeweging Code Oranje, die op 17 maart 2021 meedoet aan de Tweede Kamerverkiezingen. Code Oranje pleit onder meer voor het bindend referendum en het versterken van de lokale democratie door beter te luisteren naar gemeenten en de regio.

 

“En juist het versterken van de regio geeft ons de doorslag om deze samenwerking aan te gaan”, stelt POV-fractievoorzitter Pim Kraan, die lijsttrekker Richard de Mos een hele waslijst meegeeft met Zeeuwse wensen. Kraan: “Zeeland moet tolvrij! Verder moet er een balans komen tussen het aantrekken van toeristen enerzijds en behoud van de natuur en het goede leefklimaat van onze Vlissingse inwoners anderzijds. De gedane toezeggingen voor compensatie voor het afblazen van de Marinierskazerne moeten gestand worden gedaan, net als het overdragen van eigendom en risico’s van de kerncentrale Borssele aan het Rijk. De POV is een voorstander van het bouwen van nieuwe, moderne veilige kerncentrales, dat is op dit moment de enige stabiele energiebron die daadwerkelijk CO2 vrij is. Uiteraard maakt POV zich natuurlijk sterk voor het belang van Vlissingen: wij hebben grote zorgen over de fusie haven (Gent, Terneuzen, Vlissingen) North Seaports als het gaat om het Zeeuwse (dus Vlissingse) belang. Op veel cruciale posten zijn na de fusie de Nederlanders vervangen door Belgen, veelal door politieke benoemingen. Voor ons is het onverteerbaar dat Vlaamse politici het in onze havens voor het zeggen hebben. Maar dat is wel de realiteit. Daarnaast, en dat is niet alleen een lokale kwestie, hebben wij grote zorgen over het opkopen door buitenlanders van reguliere woningen, ofwel als 2e woning, ofwel als huisvesting voor arbeidsmigranten. De grote schaal waarop dit nu gebeurt, niet alleen in Vlissingen maar door heel Zeeland, is zorgwekkend. Die ontwikkeling holt de samenleving uit op maatschappelijk en cultureel gebied, en vormt een bedreiging voor de voorzieningen. Maar vooral blijven er voor starters geen woningen meer over, je ziet een nieuwe woningnood ontstaan. Reken maar dat ik het 06-nummer van De Mos zal gebruiken, zodat hij voor onze belangen gaat opkomen in de Kamer. Als tegenstander van het ontpolderen van de Hedwigepolder, had Zeeland destijds ook een goede aan hem.” Wij hebben vertrouwen in Richard en zijn mensen!

 

Code Oranje lijsttrekker Richard de Mos is blij met de steun vanuit Zeeland: ” Met de POV Perspectief op Vlissingen hebben we weer een lokale partij als partner. Binnenkort volgen er ook nog meer lokale Zeeuwse partijen. Door de nauwe samenwerking met lokale partijen, weten we precies wat de mensen dichtbij huis bezighoudt en kunnen we voor hen een lans breken in de Tweede Kamer. De zorgen die door POV worden gesignaleerd zijn hele terechte. Andere zaken die de landelijke politiek laat liggen: Tekortschietende jeugd- en ouderenzorg, het verdwijnen van politiebureaus, buurthuizen en de wijkverpleging.”

 

Code Oranje wordt de laatste weken in de peilingen van Maurice de Hond op een zetel gepeild, met een groeipotentie dat volgens De Hond ligt tussen de drie en negentien Kamerzetels. Eerder presenteerde de beweging, naast lijsttrekker De Mos, de advocaten Peter Plasman en Sébas Diekstra, Leefbaar Rotterdam-raadslid Tanya Hoogwerf en Energie Commissaris Ruud Koornstra als kandidaten. Binnenkort presenteert de vernieuwingsbeweging, die burgers veel meer invloed wil geven, haar politieke agenda.