Code Oranje: “Minder geld naar Europa, meer naar gemeenten”

This content has been archived. It may no longer be relevantLeestijd: 2 minuten -

DE MOS NA GLASHARD SCP-RAPPORT: “MENSELIJKE MAAT UIT HET OOG VERLOREN”

Het Sociaal en Cultureel Planbureau rekent met een ‘het is niet gelukt’ conclusie af met hooggespannen verwachtingen van de decentralisatie van zorg- en ondersteuningstaken van het Rijk naar gemeenten. Het Rijk moet volgens het SCP dringend haar zaken veranderen. “Niets doen is geen optie.” 

Vijf jaar geleden werd de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Jeugdwet en de Participatiewet een taak van de gemeenten. Meer maatwerk, zelfredzaamheid, hulp uit het eigen netwerk – en dat allemaal met minder geld, was de gedachte. Volgens die zorgwetten moeten gemeenten kwetsbare mensen hulp bieden. Het gaat een brede groep, met veel verschillende problemen: kinderen, ouderen en mensen met een beperking en afstand tot de arbeidsmarkt.

DECENTRALISATIE EEN GROOT FIASCO 

“De conclusies van het SCP zijn keihard. Bij de Participatiewet zijn mensen er soms zelfs op achteruit gegaan. Ook de arbeidsparticipatie is de afgelopen jaren niet verbeterd. In de jeugdzorg zijn de wachtlijsten nog steeds te lang, ook bij de Jeugdbescherming. En daar zitten nou precies de kwetsbaarste kinderen. Ouderen met een zorgvraag moeten steeds langer thuis wonen. Die hele decentralisatie is uitgelopen op één groot fiasco, waar we de menselijke maat uit het oog hebben verloren”, stelt Code Oranje lijsttrekker Richard de Mos. “In september stelde de voorzitter van de Vereniging Nederlandse Gemeenten, Jan van Zanen, dat de tekorten bij de gemeenten dit jaar met een miljard in de min dreigen te gaan, bovenop het structurele tekort van twee tot drie miljard euro per jaar. Het Rijk moet eindelijk andere keuzes maken, als wil dat het aantal kwetsbare af- in plaats van toeneemt. Wat Code Oranje betreft minder geld naar Europa, meer naar gemeenten!”