Ouderen Appèl Eindhoven partner van Code Oranje

This content has been archived. It may no longer be relevantLeestijd: 3 minuten -
In goed overleg heeft het team van Dré Rennenberg gekozen voor een samenwerking met de landelijke politieke partij Code Oranje van lijsttrekker Richard de Mos.
 
Door een partnerschap met Code Oranje aan te gaan wil het Ouderen Appèl Eindhoven de belangen van alle Eindhovenaren ook in de Tweede Kamer voor het voetlicht brengen.
Code Oranje is een beweging die, door binding met ongebonden autonome lokale partijen in ons land, in de landelijke politiek op basis van het principe: “Eendracht maakt macht” meer inspraak wil voor burgers. Onder meer via burgertops, burgerbegrotingen en via referenda. Tevens pleit Code Oranje voor oplossingsgerichte Ombudspolitiek, waarbij er eindelijk eens met de inwoners van Nederland wordt gepraat, in plaats van over hen. 
 
“Het Ouderen Appèl Eindhoven blijft de lokale partij met aandacht voor klein leed, zoals ze dat de afgelopen 26 jaar in Eindhoven is geweest. Wij staan voor “ van de straat naar de raad – van de raad naar Den Haag – en voor de terugkoppeling daarvan naar 040”, stelt fractievoorzitter Dré Rennenberg. 
 
Code Oranje voor de regio 
 

Code Oranje lijsttrekker Richard de Mos is blij met het partnerschap vanuit Eindhoven. De politieke vernieuwingsbeweging wil zich nadrukkelijk op de regio wil gaan richten. “Het politiek bestuur in Nederland is teveel op de Randstad gericht. Zowel als het gaat om de de economie, als qua mentaliteit. Thema’s die in de steden van de Randstad actueel zijn, worden verondersteld voor het hele land te gelden. Daardoor bepaalt de Randstad te veel de norm en de toon. Bij Code Oranje past oog voor verschil. De ene regio verschilt van de andere. Vandaar ook dat de stem uit iedere regio van ons land gehoord moet worden en in regionale vraagstukken ook doorslaggevend moet zijn”. Als voorbeeld noemt De Mos de situatie rondom de giftreinen die over de Brabantroute razen: “Niemand in Brabant wil het, maar het Kabinet haalt hiervoor, met forse overschrijdingen van het aantal toegestane giftreinen, haar arrogante neus op. Dat gedrag moeten we aan banden leggen en dat doe ik vanuit de regio Eindhoven samen met Dré Rennenberg”.  

Gelijke behandeling voor lokale partijen

Naast het erkennen van het feit dat gemeenten en regio’s verschillend zijn van elkaar en dat zijn weerslag moet hebben op de organisatie van het openbaar bestuur, wil De Mos een gelijke behandeling voor lokale partijen. “Een derde van de kiezers stemt bij de gemeenteraadsverkiezingen op een lokale partij. Desondanks worden lokale partijen anders behandeld dan de lokale afdelingen van landelijk georganiseerde partijen. Landelijke partijen krijgen subsidies voor scholing, ledenwerving, onderzoek, wetenschappelijke bureaus en jongerenorganisaties, terwijl de lokalo’s alles zelf moeten bekostigen. Dat moet gelijk getrokken worden”, aldus De Mos, die werkt aan een breed netwerk van lokale- en regionale partijen in het hele land. “Het Ouderen Appèl Eindhoven is één van de eerste partijen die we hierbij presenteren.”