Slachtofferadvocaat Sébas Diekstra bij top-10 Code Oranje

This content has been archived. It may no longer be relevantLeestijd: 3 minuten -

Diekstra: ,,Teveel mensen tussen wal en schip bij rechtsbescherming.’’

Sébas Diekstra, de laatste jaren uitgegroeid tot dé slachtofferadvocaat van Nederland, gaat de politiek in. Zijn naam zal bij de komende Tweede Kamerverkiezingen van maart 2021 prijken bij de eerste tien kandidaten van de vernieuwingsbeweging Code Oranje, de partij van lijsttrekker Richard de Mos. De 39-jarige Diekstra is gespecialiseerd in het bijstaan van nabestaanden en slachtoffers.

,,Ik kan niet passief blijven wanneer zoveel volwassenen en kinderen in ons land niet die bescherming vanuit politiek en overheid krijgen waar zij recht op hebben. Die bescherming is cruciaal voor de kwaliteit van hun leven en van de mensen om hen heen”, stelt Diekstra, die met Code Oranje de dramatische gevolgen van het  jarenlange wanbeleid op het gebied van belangrijke aspecten van rechtsbescherming wil aanpakken.

Diekstra: ,,Het is niet meer vanzelfsprekend dat iedereen toegang heeft tot goede en betaalbare rechtshulp en de stap naar de rechter kan maken. Je recht halen is lang niet meer voor iedereen te betalen. Dit is een ernstige aantasting van de rechtsbescherming van burgers. Bezuinigingen moeten worden teruggedraaid, de eigen bijdragen en griffierechten weer naar een acceptabel niveau en er moet weer stevig geïnvesteerd worden in de sociale rechtsbijstand én de rechtspraak.’’

Toeslagenaffaire

Dat deze toegang tot goede rechtshulp cruciaal is in onze rechtsstaat blijkt volgens Diekstra uit de vele onnodige procedures die de overheid tegen burgers begint. Velen staan daar door het gebrek aan goede en betaalbare rechtsbijstand machteloos tegenover. Soms met desastreuze gevolgen, zoals pijnlijk zichtbaar werd bij de enorme hoeveelheid aan slachtoffers van de toeslagenaffaire. ,,Zoveel ouders die door de Belastingdienst volstrekt onterecht weggezet zijn als fraudeur en die nog altijd de grote schade die hen materieel en emotioneel is toegebracht niet hersteld hebben gezien”, constateert Diekstra.

Parlementaire enquête over tekortschietende jeugdzorg

Maar er is meer waar Diekstra zich in de Tweede Kamer voor wil gaan inzetten: de tekortschietende jeugdzorg.

,,Kinderen in Nederland die hulp nodig hebben laten we vaak ernstig in de steek. Er zijn lange wachtlijsten in de jeugdzorg en zware en complexe problematiek kan niet worden behandeld. Er is onvoldoende deskundigheid en de hulpverlening gaat regelmatig boven ouders staan in plaats van ernaast. Bedenk daarbij dat wij als Nederland koploper zijn in West-Europa met het uit huis plaatsen van kinderen. Voor ieder kind en de ouders een zeer traumatische ervaring die onherstelbare schade toebrengt. Dat kan niet langer”, aldus Diekstra, die na tientallen jaren aanmodderen in de jeugdzorg pleit voor ingrijpende maatregelen. ,,Deze zeer schadelijke situatie voor onze kinderen moet een halt worden toegeroepen. Het voortdurend slaan op de trom van goede intenties door overheden en organisaties moet het schrijnend gebrek aan competenties en structurele tekortkomingen blijkbaar overstemmen. Mijn inzet in deze zal gericht zijn op het afdwingen van een uitgebreide parlementaire enquête waarvan de uitkomsten gebruikt zullen worden om het gehele stelsel op de schop te nemen.’’

Als advocaat van veel slachtoffers en nabestaanden komt Diekstra te vaak schrijnende situaties tegen die regelmatig het gevolg zijn van tekortkomingen van het rechtssysteem. ,, ben voor een stevigere positie van slachtoffers en nabestaanden in rechtsprocessen. Niet een positie die de rechten van een verdachte ondermijnt, maar één die daarnaast kan bestaan zodat de weegschaal van belangen in balans is”, aldus Diekstra.Hij vat zijn stap samen door te zeggen: ,,De gebieden waarvoor ik mij dagelijks inzet draaien om de vraag: beschermt de overheid de burger in voldoende mate? Mijn antwoord op die vraag heeft mij ertoe gebracht om ook politiek actief te worden.’’

De Mos blij met nieuwe versterking

Code Oranje-lijsttrekker Richard de Mos is verheugd met de kandidatuur van Diekstra.

“Met Sébas hebben we wéér iemand die met zijn poten in de klei staat. Een vakspecialist die voor nabestaanden en slachtoffers écht hét verschil wil maken”, aldus De Mos die eerder strafrechtadvocaat Peter Plasman, Leefbaar Rotterdam-raadslid Tanya Hoogwerf, Energie Commissaris Ruud Koornstra en sportcommentator Koert Westerman presenteerde. ,,Sébas komt op een plek binnen de top 10 van onze lijst. Ook buigen we ons op diverse lijsten in de verschillende kieskringen, waarbij onze regionale kandidaten een prominentere plek krijgen. Later dit najaar zullen wij onze Agenda presenteren.’’