Code Oranje pleit voor normaal overheidssalaris Koning

This content has been archived. It may no longer be relevantLeestijd: < 1 minuten -

Kandidaat-Kamerlid Peter Plasman wil een Balkenende-norm op het salaris en betalen van belasting.

Onlangs verscheen het boek De Koning en de monarchie. Toekomstbestendig? van Paul Bovend’Eert (63), hoogleraar staatsrecht aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Behalve een gedegen literatuurstudie, biedt het boek ook antwoorden op de in de titel gestelde vraag.

Bovend’Eert doet een aantal aanbevelingen, waarvan het afromen van de hoge uitkeringen het meest in het oog springt. 

“De financiën zijn bij de begrotingsbehandeling in de Tweede Kamer jaarlijks onderwerp van debat. Maar laten we daar nu, ook in het belang van de koninklijke familie, eens doorpakken”, aldus kandidaat-Kamerlid Peter Plasman, die snapt dat een monarchie geld kost. “Dat we kosten maken voor ondermeer de paleizen en de hofhouding is ook prima, maar laten we ons qua salariëring bezinnen op de hoogte daarvan. Bijvoorbeeld door het invoeren van de Balkenende-norm op het salaris, waar ook gewoon belasting over betaald moet gaan worden”. 

Omdat dit statement kracht bij te zetten ondertekent Plasman namens Code Oranje een petitie van het Republikeins Genootschap, waarin wordt opgeroepen de Balkenende-norm in te voeren. Voor de goede orde, Code Oranje is niet tegen het Koningshuis en pleit ook niet voor het afschaffen daarvan.

Bekijk de petitie