Nieuwe landelijke beweging Code Oranje richt zich ook op regio

Richard de MosThis content has been archived. It may no longer be relevantLeestijd: 2 minuten -

Lijsttrekker De Mos wil gelijke behandeling voor lokale partijen

 

Het Haagse raadslid Richard de Mos en strafrechtadvocaat Peter Plasman zijn maandag gepresenteerd als lijsttrekker en running mate voor de vernieuwingsbeweging Code Oranje, die in maart 2021 zal deelnemen aan de Tweede Kamerverkiezingen (Kijk hier de persconferentie terug). Burgers krijgen een belangrijke invloed op de standpunten van de beweging. Er komt er een politieke agenda die, op basis van talloze straatinterviews, online peilingen en inbreng van lokale partijen van onderop is opgesteld. De agendapunten worden door vakspecialisten uitgewerkt. Zo neemt Plasman het thema justitie en veiligheid voor zijn rekening.

“Wij bepleiten oplossingsgerichte Ombudspolitiek, voorbij het traditionele links-rechts-denken”, aldus lijsttrekker Richard de Mos, die zich met Code Oranje nadrukkelijk op de regio wil gaan richten. “Het politiek bestuur in Nederland is teveel op de Randstad gericht. Zowel als het gaat om de de economie, als qua mentaliteit. Thema’s die in de steden van de Randstad actueel zijn, worden verondersteld voor het hele land te gelden. Daardoor bepaalt de Randstad te veel de norm en de toon. Bij Code Oranje past oog voor verschil. De ene regio verschilt van de andere. Vandaar ook dat de stem uit iedere regio van ons land gehoord moet worden en in regionale vraagstukken ook doorslaggevend moet zijn”.

Naast het erkennen van het feit dat gemeenten en regio’s verschillend zijn van elkaar en dat zijn weerslag moet hebben op de organisatie van het openbaar bestuur, wil De Mos een gelijke behandeling voor lokale partijen.

“Een derde van de kiezers stemt bij de gemeenteraadsverkiezingen op een lokale partij. Desondanks worden lokale partijen anders behandeld dan de lokale afdelingen van landelijk georganiseerde partijen. Landelijke partijen krijgen subsidies voor scholing, ledenwerving, onderzoek, wetenschappelijke bureaus en jongerenorganisaties, terwijl de lokalo’s alles zelf moeten bekostigen. Dat moet gelijk getrokken worden”, aldus De Mos, die werkt aan een breed netwerk van lokale- en regionale partijen in het hele land.

In een start peiling van Maurice De Hond kwam Code Oranje uit op drie Kamerzetels, met een potentieel van 19 zetels. De Kamerverkiezingen zijn op 17 maart 2021 (Lees hier onze agenda van onderop).