Verklaring Code Oranje

torentjeThis content has been archived. It may no longer be relevantLeestijd: 2 minuten -

Als lijsttrekker van Code Oranje is Richard de Mos de juiste man op de juiste plaats. Wat hij in de gemeente Den Haag in een korte periode voor elkaar heeft gekregen met zijn Ombudspolitiek is een enorme prestatie. Datzelfde gaan we nu laten zien in dat andere Den Haag!


Vanzelfsprekend krijgt Code Oranje de vraag waarom we Richard de Mos lijsttrekker maken, terwijl het Openbaar Ministerie hem verdenkt van corruptie en het deelnemen aan criminele organisaties. Het korte antwoord is: omdat iemand onschuldig is, tot het tegendeel is bewezen. Naar verwachting zal het OM de zaak tegen De Mos eind 2021 aan de rechtbank voorleggen. Dit is nog los van de vraag of deze planning gehaald wordt en of dit het einde van de procedure betekent. Code Oranje is van mening dat het niet redelijk is om te verwachten dat Richard de Mos zijn leven nu meerdere jaren ‘op slot’ zet en tot die tijd geen publieke taken uitvoert. Natuurlijk zal een deel van de mensen denken: ‘waar rook is, is vuur’. De openbaar geworden informatie laat zien dat dit – op zijn zachts gezegd – zeer de vraag is. Lees ook wat De Mos hierover zelf zegt. Het is aan de rechter om hierover te oordelen. Code Oranje heeft daarom met Richard de Mos de afspraak gemaakt dat indien uit de juridische procedure komt dat hij schuldig is aan bestuurlijke corruptie (het aannemen van geld voor het verrichten van wederdiensten) en aan het deelnamen aan criminele organisaties, hij in dat geval terugtreedt. 

 

Ondertussen zien wij in Richard de Mos een zeer aansprekende politicus, die bij uitstek in staat is een andere wind te laten waaien in ons land. Hij is wars van bestuurlijke taal en van naar-binnen-gekeerde-partijpolitiek. Hij maakt werk van praktische oplossingen voor concrete problemen. Hij doet dit zonder aanziens des persoons. Dat maakt hem populair: Richard de Mos is onorthodox en vernieuwend. Kortom, hij laat al jarenlang zien dat politiek anders kan. Mét de mensen in plaats van óver de mensen. Daardoor Is hij een aansprekend en concreet voorbeeld van de politiek waar Code Oranje voor staat.