Öner Çatalpinar

Öner Çatalpinar (1975) is woonachtig in Den Haag. Çatalpinar heeft een brede ervaring binnen de Rijksoverheid waarbij het ministerie van Defensie zijn leerschool is geweest. Als beroepsmilitair heeft hij zich wereldwijd ingezet voor de veiligheid van de bevolking en de verdediging van de normen en waarden van Nederland. 

Inmiddels is hij getrouwd en vader van twee kinderen. Daardoor is hij zich gaan richten op een maatschappelijke inbreng dichter bij huis. Sociale studies (MWD en Psychologie) brachten de overstap naar de geestelijke gezondheidszorg. Na een leerzame periode heeft deze sociale insteek de weg bereid naar de gemeente Rotterdam, waar hij enkele jaren binnen het cluster Werk & Inkomen werkzaam is geweest. Momenteel werkt hij als afdelingshoofd binnen het ministerie van Justitie en Veiligheid en is hij tevens actief als reserve-onderofficier binnen de krijgsmacht. 

Missie van Öner

Nederland is een land van normen en waarden, het spreken met twee woorden. Het is ook het land waar iedereen de kans krijgt om de regiehouder van zijn of haar leven te worden. Noeste arbeid en het leveren van inspanningen voor de omgeving en de samenleving, hebben het land doen groeien na een periode van onzekerheid in de jaren ‘40 van de vorige eeuw.

De afgelopen 20 jaar is het oog voor de naaste aan het verdwijnen en lijkt de samenleving vooral een individuele te worden. Hierdoor verdwijnen mensen en groepen in de massa en is de kans groot op polarisatie, het wij en zij verhaal. Het is mijn missie om de nadruk te leggen op de wij-cultuur waar iedereen een bijdrage levert voor het geheel. Het zijn de daden van de persoon die gelden. Juist deze daden zijn nodig om als samenleving een goede toekomst voor de komende generaties te leveren.

Ervan uitgaande dat het gros van de samenleving zich wil inspannen voor een betere toekomst, zijn er helaas lieden die zich doelbewust buiten de samenleving houden en misbruik maken van voorzieningen. Gebleken is dat voor deze groep slechts handhaving zal werken.

Een voorbeeld van hard werken voor de samenleving, is mijn voorstel om de (maatschappelijke) dienstplicht weer te activeren, omdat de (maatschappelijke) dienstplicht een nieuwe dimensie geeft aan het begrip “normen en waarden” zal het grote groepen jonge mensen een juiste richting voor de toekomst kunnen geven. Een klassieke win-win eindstand.

Lees hier de 10 Code Oranje standpunten van Defensie