| "Op weg naar nieuwe democratie....." | Deelnemer

Onze kandidaten in Zuid-Holland

Hier vindt u de mensen staan op de kieslijst van Code Oranje Zuid-Holland. Ze stellen zich graag even aan u voor. Klik op de naam voor meer informatie van de kandidaten.

Lucien van der Plaats‘Gedragen besluiten’

Als procesregisseur en communicatieadviseur helpt Lucien (1971) ambtenaren en bestuurders om beter te luisteren en samen te werken met inwoners en organisaties in hun gemeenschap. De beste oplossingen ontstaan door kennis en expertise, talenten, ervaringen en emoties rond een vraagstuk te combineren. Alle belangen aan tafel. Verschillen van inzicht, kritiek en uitgesproken zorgen worden gebruikt om tot betere en breder gedragen besluiten te komen.

Lucien woont met zijn vrouw en twee kinderen in Schiedam.

Martine de Bas‘Uit handen geven aan burgers’

Martine (1979) is sinds 2012 actief in de lokale politiek. Ze werkt als zelfstandig overheidsadviseur en coach voor diverse opdrachtgevers. Martine ziet voor iedere inwoner van de provincie een mogelijkheid om vaker dan eenmaal per vier jaar van waarde te zijn. Bijvoorbeeld als ervaringsdeskundige, als expert, als lid van een burgerjury of als deelnemer aan een debat. “Ik wil als bestuurder luisteren naar inwoners en waar het kan, zaken ook echt uit handen geven aan medeburgers.”

Martine woont met man en kind in de Hoeksche Waard en verhuist binnenkort naar Gorinchem.

Josette Hogewoning” Wijkburgemeester van de Westwijk” 

Sinds 2018 is Josette (1974) raadslid voor een lokale partij in Vlaardingen. Eerder werkte ze als voorzitter van de Kledingbank samen met de gemeente en sociale wijkteams. Ook heeft ze met een wijkagent een Buurtwhatsapp opgezet die in vijf jaar 14.000 deelnemers kreeg. “Toen Bert Blase burgemeester van Vlaardingen was bleken we het het vaak eens te zijn over democratisering, zo werd ik wijkburgemeester van de Westwijk.”

Josette is moeder van 3 kinderen en heeft een lat-relatie.

‘Een beetje rekening met elkaar houden’

Rob (1957) was bij partij De Groenen landelijk voorzitter en kandidaat voor de Tweede Kamer. Hij werkt als tekstschrijver en communicatieadviseur aan een geloofwaardige reputatie van zijn klanten. Als professional en in de politiek zet hij zich graag in voor win-winsituaties. “Vaak komen zaken in een stroomversnelling als mensen een beetje rekening met elkaar houden.”

Daarnaast is Rob als vrijwilliger actief bij het Nivon en bij het beheer van het Hefpark in zijn wijk Feijenoord.

Burgerkracht

Aad (1960) heeft in het dagelijks leven een leidinggevende functie in de ouderenzorg. Politiek is hij al vele jaren actief. “Ik geef graag ondersteuning aan burgerkracht. Als bewoners aan de slag gaan met elkaar kan ik ze met mijn kennis en mijn netwerk van dienst zijn.”

“Ik woon met mijn gezin in de prachtige polders van Goeree-Overflakkee. We zijn ons bewust van de kwetsbaarheid van onze samenleving, zonder zweverig te worden”.

‘Gelijke zeggenschap is de kern’

Thijs (1995) is fractie-assistent voor Partij Sleutelstad in zijn woonplaats Leiden. Bij verschillende organisaties zet hij zich in voor democratische vernieuwing: lokaal bij Partij Sleutelstad en landelijk bij de beweging Meer Democratie. “Volgens mij is gelijke zeggenschap de kern van democratie. Daarom ben ik hartgrondig voorstander van referenda.” In Leiden werkt hij op dit moment aan de invoering van het volksinitiatief en een meer laagdrempelig referendum. Van zijn hand verschenen diverse artikelen en opiniestukken over democratie.

Daarnaast is Thijs gevorderd student politicologie en afgestudeerd historicus.

Laurens den DoornOpen voor een gesprek

Laurens (1999) maakt zich zorgen over de druk die mensen wordt opgelegd, met als gevolg massale depressie en burn-out. “Het probleem zit in de bouwtekeningen waarmee ons huis van de democratie gebouwd is. De puzzelstukjes van de verandering hebben we al, met Code Oranje wil ik ze goed neerleggen.”

Als student politieke filosofie, economie en internationale betrekkingen woont hij met drie studievrienden in het bruisende hart van Rotterdam. Voor een gesprek staat hij altijd open.

‘De politiek is er voor de burger’

Al sinds 1994 is Ary (1951) actief in de lokale politiek in zijn woonplaats Hendrik-Ido-Ambacht. Zijn aandacht gaat uit naar de belangen van burgers. Onderwerpen die te maken hebben met leefbaarheid hebben zijn speciale interesse. “Over het betrekken van burgers heb ik in de Ambachtse politiek al menig pleidooi gehouden. De inwoners zijn er niet voor de politiek, de politiek is er voor de inwoner.”

Ary is getrouwd, heeft twee dochters en vier kleinkinderen.

Anand Siwpersad‘Iedereen kan meedoen’

Anand (1964) is duo-raadslid van Partij Sleutelstad in Leiden. Hij zet zich in voor inspraak van de burger (onder meer met referenda), een transparante overheid en de leefbaarheid van steden in de toekomst. “Iedereen kan meedoen. Ik ben wars van achterkamertjespolitiek en politici die, zodra ze gekozen zijn, hun verkiezingsbeloften lijken te vergeten.”

In het dagelijks leven is hij docent aardrijkskunde en trotse vader van twee zonen.

‘Beter luisteren naar wat burgers verwachten’

Henri (1962) is werkzaam bij de Veiligheidsregio, waar hij risico’s in kaart brengt die voortkomen uit maatschappelijke veranderingen, zoals cybercriminaliteit, klimaatverandering en energietransitie. Tijdens een raadlidmaatschap van zes jaar ontdekte hij dat de politiek een imagoprobleem heeft: “Ik wil op zoek naar manieren om de democratie nieuw leven in te blazen. Zonder in populisme te vervallen moeten we beter gaan luisteren naar wat burgers van de politiek verwachten.”

Henri heeft twee kinderen en woont met zijn vrouw in Leiderdorp.

‘Winnen en waarmaken van vertrouwen’

Na 25 jaar bij Rijkswaterstaat leidde Leo Kerpel  in opdracht van de provincie Zuid-Holland infrastructurele projecten en de zandmotor. “Om te zorgen dat alle partijen het project bleven steunen, werkte ik voortdurend aan het winnen en waarmaken van vertrouwen. Door goed luisteren lukte het om alle partijen op een lijn te krijgen.”

Leo is langdurig actief geweest in de lokale politiek, onder meer voor Gemeentebelangen in zijn huidige woonplaats Hoeksche Waard.

Gemma BiesheuvelSociaal en solidair

Gemma Biesheuvel kreeg van haar ouders een sociale en solidaire levensinstelling mee. “Dat is ons met de paplepel ingegoten. Als lid van een groot gezin leer je voor jezelf op te komen en ook voor elkaar. Ieder mens is gelijkwaardig, al zien we dagelijks dat sommigen wat meer hulp of steun nodig hebben.”

Gemma is fractievoorzitter voor de PvdA in Gorcum en docent Expressieve Vorming op een VMBO in Sliedrecht. Daarnaast is ze met haar echtgenoot drijvende kracht achter theater ‘t Pand in haar woonplaats. Samen hebben ze drie dochters.