Vrienden van Code Oranje

Wilt u Code Oranje ondersteunen? Dat kan door vriend te worden. U ontvangt dan onze nieuwsbrief, waardoor u op de hoogte blijft van onze activiteiten.

U wordt vriend door eenmalig of maandelijks een bedrag aan Code Oranje over te maken. Het rekeningnummer is NL61 TRIO 0379 4129 85 t.n.v. Vrienden van Code Oranje. Wij werken niet met een automatische incasso, omdat dit extra (overbodige) handelingen met zich meebrengt. Dus: indien u maandelijks of per kwartaal een bedrag wilt overmaken, vragen wij u dit zelf in te stellen.