Een vitale verzorgingsstaat en arbeidsmarkt

Code Oranje is ambitieus: wij willen dat er werk is voor iedereen, dat niemand aan de kant staat en op die manier armoede fundamenteel bestreden wordt. Wij nemen geen genoegen met het idee dat dit niet zou kunnen en dat er duizend beren op de weg staan. Ook als dit betekent dat wij aan de spelregels van ons sociaal-economisch stelsel moeten sleutelen. Vandaar dat we zoeken naar de ideale mix van een aantal vernieuwende ideeën, waarbij we denken aan een sober basisloon voor iedereen (bijvoorbeeld in de vorm van negatieve inkomstenbelasting) en een vlaktax. We nodigen u uit – experts en ervaringsdeskundigen – om met ons mee te denken. De uitkomst moet zijn dat iedereen meedoet (en mee kán doen), daarvoor beloond wordt en de armoedeval verdwijnt. Bovenal willen we een stelsel dat mensen uitdaagt in plaats van beperkt.

In de arbeidsmarkt moet ruimte zijn voor maatwerk. Er zijn mensen die zich meer thuis voelen bij een vast dienstverband en er zijn mensen die liever kiezen voor flexibiliteit. Ieder moet die keuze kunnen maken en die keuze dient geen effect te hebben op pensioenopbouw en WW. Vandaar dat we pleiten voor een duidelijke en volwaardige rechtspositie voor zelfstandigen. Daarbij is het nodig dat er onderscheid wordt gemaakt tussen (onvrijwillige) schijnzelfstandigheid en (bewust gekozen) zelfstandig ondernemerschap, zodat misstanden kunnen worden bestreden. Verschillen in inkomen (voor hetzelfde werk) tussen mannen en vrouwen moeten de wereld uit. Dat geldt ook voor discriminatie op de arbeidsmarkt, bij sollicitaties en bij het verkrijgen van stageplaatsen.

En daarom:

  • Hervormen we arbeidsmarkt en sociale zekerheid, zodanig dat iedereen meedoet en armoede effectief wordt bestreden
  • Doen we dit samen met experts en ervaringsdeskundigen
  • Maken we gebruik voor vernieuwende ideeën zoals een (sober) basisloon, negatieve inkomstenbelasting, toegankelijke basisvoorzieningen en vlaktax
  • Is er werk naar voorkeur: vast dienstverband of flex, zonder dat dit nadelig is voor pensioenopbouw of WW  (op basis van een duidelijke en volwaardige rechtspositie voor zelfstandigen)
  • Maken we onderscheid tussen (onvrijwillige) schijnzelfstandigheid en (bewust gekozen) zelfstandig ondernemerschap
  • Krijgen mannen en vrouwen gelijk betaald voor hetzelfde werk
  • Komen we met praktische oplossingen om discriminatie op de arbeidsmarkt tegen te gaan

In één zin

We zijn ambitieus in het hervormen van de sociale zekerheid, zodanig dat er werk is voor iedereen en daardoor armoede effectief wordt bestreden.