Op weg naar de Tweede Kamer

Wat zijn we aan het doen?

Code Oranje bereidt zich voor op de verkiezingen voor de Tweede Kamer, die gepland staan voor maart 2021. De voorbereidingen zijn gestart en vanzelfsprekend zal alle informatie daarover via deze website beschikbaar zijn.

Zo stelt Code Oranje momenteel een kieslijst samen van een groep aansprekende democratische vernieuwers voor de Tweede Kamer en wordt gebouwd aan de landelijke ‘Code Oranje-agenda van onderop’. De uitkomsten van de diverse door Code Oranje georganiseerde burgertoppen en van de DoeMee app vormt daarvoor de basis, naast uiteraard de inbreng vanuit de reeds opgebouwde Provinciale agenda’s (zie https://www.wijzijncodeoranje.nl/informatie/). Natuurlijk zal dit alles vergezeld gaan van vernieuwende campagneacties.

Ondertussen werkt Code Oranje gestaag en geïnspireerd door aan de vernieuwing van onze democratie door het organiseren van burgertoppen, door toepassingen van de DoeMee app, door het verbinden van de netwerken van burgerinitiatieven en lokale partijen en door de activiteiten van Jong Code Oranje. Daarover vind je veel meer op deze site.