| "Op weg naar nieuwe democratie....." | Deelnemer

Code Oranje test | Stap 1

stap 1

Hier een uitleg wat de huidige invloed is van een burger en hoe de huidige politieke besluitvorming werkt.