Sébas Diekstra

Sébas Diekstra (1980) is woonachtig in Wassenaar. Diekstra is sinds 2012 advocaat en is inmiddels één van de bekendste slachtofferadvocaten van Nederland. Voordat Diekstra advocaat werd is hij meer dan tien jaar beroepsmilitair geweest bij de Koninklijke Marechaussee en heeft hij bijgedragen aan de veiligheid van de Nederlandse Staat. Op dit moment is hij nog actief als reserveofficier binnen de krijgsmacht.

Missie

Er zijn in Nederland heel veel volwassenen en kinderen die niet die bescherming vanuit politiek en overheid krijgen waar zij recht op hebben. Die bescherming is cruciaal voor de kwaliteit van hun leven en van de mensen om hen heen. Dit komt onder meer door de dramatische gevolgen van het jarenlange wanbeleid op het gebied van belangrijke aspecten van rechtsbescherming.

Het is helaas ook niet meer vanzelfsprekend dat iedereen toegang heeft tot goede en betaalbare rechtshulp en de stap naar de rechter kan maken. Je recht halen is lang niet meer voor iedereen te betalen. Dit is een ernstige aantasting van de rechtsbescherming van burgers. Bezuinigingen moeten worden teruggedraaid, de eigen bijdragen en griffierechten weer naar een acceptabel niveau en er moet weer stevig geïnvesteerd worden in de sociale rechtsbijstand én de rechtspraak.

Dat deze toegang tot goede rechtshulp cruciaal is in onze rechtsstaat blijkt wel uit de vele onnodige procedures die de overheid tegen burgers begint. Velen staan daar door het gebrek aan goede en betaalbare rechtsbijstand machteloos tegenover. Soms met desastreuze gevolgen, zoals pijnlijk zichtbaar werd bij de enorme hoeveelheid aan slachtoffers van de toeslagenaffaire. Zoveel ouders die door de Belastingdienst volstrekt onterecht weggezet zijn als fraudeur en die nog altijd de grote schade die hen materieel en emotioneel is toegebracht niet hersteld hebben gezien.

Naast de opbouw van adequate rechtsbescherming in algemene zin wil ik mij ook vol overtuiging inzetten om de ernstig tekortschietende jeugdzorg aan te pakken. Kinderen in Nederland die hulp nodig hebben laten wij als land vaak ernstig in de steek. Er zijn lange wachtlijsten in de jeugdzorg en zware en complexe problematiek kan niet worden behandeld. Er is onvoldoende deskundigheid en de hulpverlening gaat regelmatig boven ouders staan in plaats van ernaast. Bedenk daarbij dat wij als Nederland koploper zijn in West-Europa met het uit huis plaatsen van kinderen. Voor ieder kind en de ouders een zeer traumatische ervaring die onherstelbare schade toebrengt. Dat kan niet langer.

Deze zeer schadelijke situatie voor onze kinderen moet een halt worden toegeroepen. Het voortdurend slaan op de trom van goede intenties door overheden en organisaties moet het schrijnend gebrek aan competenties en structurele tekortkomingen blijkbaar overstemmen. Mijn inzet in deze zal gericht zijn op het afdwingen van een uitgebreide parlementaire enquête waarvan de uitkomsten gebruikt zullen worden om het gehele stelsel op de schop te nemen.

Als advocaat van veel slachtoffers en nabestaanden kom ik te vaak schrijnende situaties tegen die regelmatig het gevolg zijn van tekortkomingen van het rechtssysteem. Graag zou ik een stevigere positie voor slachtoffers en nabestaanden zien in het strafproces. Niet een positie die de rechten van een verdachte ondermijnt, maar één die daarnaast kan bestaan zodat de weegschaal van belangen in balans is.

De gebieden waarvoor ik mij dagelijks inzet draaien om de vraag: beschermt de overheid de burger in voldoende mate? Mijn antwoord op die vraag heeft mij ertoe gebracht om nu politiek actief te worden.