Peter Plasman | Running mate | Code Oranje

Peter Plasman (1952) is woonachtig in Amsterdam. Plasman is sinds 1987 advocaat en is inmiddels een van de bekendste strafpleiters van Nederland. Plasman heeft met Code Oranje een belangrijke missie: in het parlement op een constructieve manier de oude politiek te lijf gaan om te komen tot democratie 3.0, de democratie van de burger.

Missie Peter Plasman

We leven sinds begin 2020 in een onzekere tijd. Corona heerst onverminderd en de financieel- economische nasleep van deze crisis moet nog beginnen. We moeten ervan uitgaan dat we nog lang met gigantische problemen en grote verrassingen geconfronteerd zullen worden. Het is meer zaak dan ooit dat wij ons door dit alles niet uit elkaar laten drijven maar dat we de onzekere toekomst zoveel mogelijk samen tegemoet gaan. Dat lukt alleen wanneer de burger vertrouwen houdt in het bestuur. Dat moet dus een krachtig bestuur zijn dat te maken krijgt met een krachtige en echte volksvertegenwoordiging. Partijbelangen moeten van tafel, het algemeen belang moet voorop staan. Wat dat algemeen belang is moet de burger bepalen. Niet eens in de vier jaar maar continue. De volksvertegenwoordiger moet niet met een partijprogramma de crisis te lijf gaan, hij moet steeds opnieuw weten wat zijn achterban wil en met die wetenschap moet hij het debat in.

Het echte debat moet terug en er moet weer naar elkaar geluisterd worden. Argumenten en niet partijpolitieke standpunten moeten doorslaggevend worden. Argumenten die gebaseerd zijn op wat er in het land leeft. Argumenten onderbouwd door deskundigheid, die in onze rijke samenleving in overvloed aanwezig is. Argumenten gehanteerd door politici die bereid zijn naar argumenten van anderen te luisteren vanuit de gedachte dat die argumenten beter kúnnen zijn.

Politiek moet weer van de burger worden. De rechtsstaat moet altijd maar zeker in de komende jaren gekoesterd worden en dat vergt grote inspanningen. Wij mogen niet verwaarlozen wat door onze voorgangers met zweet en tranen, maar ook met bloed is opgebouwd. Zelfs voor een rechtsstaat geldt dat het vereiste vertrouwen te voet is gekomen maar te paard kan verdwijnen. Wanneer de burger zich de komende onzekere jaren buiten gesloten voelt bij het te lijf gaan van nu nog onvoorspelbare problemen loopt de democratie het gevaar af te brokkelen en dan delft ook de rechtsstaat het onderspit.

Mijn hart ligt bij die rechtsstaat en daarom ben ik terecht gekomen bij een zeer gemêleerd gezelschap dat één gemeenschappelijk doel heeft: in het parlement op een constructieve manier de oude politiek te lijf gaan om te komen tot democratie 3.0, de democratie van de burger, elke dag.

Lees hier meer over Peter Plasman in de rechtspraak