Mick de Vlieger

Mick de Vlieger (1989) woont in Amsterdam. Al op jonge leeftijd begon De Vlieger met ondernemen en sinds zijn 25e eigenaar van een onderneming waardoor hij veel in aanraking kwam met de politiek en zo langzamerhand ook zijn vertrouwen daarin verloor. Hij bemerkte al gauw dat hij er voor de politiek was in plaats van dat politici hem vertegenwoordigen. Met Code Oranje wil De Vlieger mensen weer naar elkaar brengen en het echte gesprek aangaan om zo te komen met oplossingen

Kijk op de huidige politiek

Al op jonge leeftijd begon ik met ondernemen. Buiten de tientallen initiatieven die niet lukte, ben ik op mijn 25e mijn eigen baas geworden. Het ondernemerschap, de zoektocht naar onafhankelijkheid en tot op een aantal jaar geleden de VVD werd er met de paplepel in gegoten als ondernemer. Ik begon tijdens mijn prille jaren als ondernemer echter het vertrouwen in de landelijke en lokale politiek te verliezen.

Politiek bedrijven is in mijn ogen een dienst voor de bewoners van een stad, land of gemeente. De politici zijn de vertegenwoordigers van het volk en juist op dat vlak voelde ik mijn vertrouwen verdwijnen. Naarmate de jaren vorderden, kreeg ik steeds meer het gevoel dat standpunten naar de vraag werden ingenomen met als enige doel het eigen gewin. Het belang van de kiezers werd daarbij tenietgedaan. Deze zeteljagers verwarren het eigenbelang met het belang van het volk. Lokale politiek is in de steden waarin ik werk meer een last dan een baat, er wordt totaal niet geluisterd naar belanghebbenden. Daarnaast zitten we anno 2020 nog steeds met een ongekozen burgemeester waardoor het volk iemand uit de hogehoed van het baantjescarrousel toegewezen krijgt als burgervader. Ook de hoeveelheid ambtenaren waar, voor simpele beslissingen, mee gecommuniceerd moet worden loopt de spuigaten uit. Hier wordt naar mijn idee gevoelsmatig gehandeld uit angst: wat als ik een beslissing neem die mij mijn positie en/of mijn toekomst kan kosten?

Een stem van de burger wordt achteloos opzijgezet als dit in de onderhandelingen een beter perspectief biedt voor de partij. Het is een logisch gevolg wanneer een groot gedeelte van de Nederlandse politiek ingevuld wordt door beroepspolitici. Hoe kunnen zij weten dat keuzes, opmerkingen of vragen niet stroken met de realiteit van de maatschappij? Hoe kan een werknemer voelen wat er komt kijken bij het zijn van een werkgever? En vice versa.

Missie Mick de Vlieger

De connectie met het Nederlandse volk is volledig verdwenen omdat elke partij in zijn eigen hokje blijft zitten. Er wordt krampachtig vastgehouden aan standpunten met argumenten zoals het benadrukken van de soevereiniteit. Verandering van de maatschappij, de mens en de wereld is van alle tijden. Wij zullen meer naar elkaar moeten luisteren om elkaar te willen begrijpen en niet discussies aan te gaan met als enige doel elkaar te snel af te zijn of te pakken op fouten. De Nederlandse politiek kapitaliseert op verschillen, op lijnrecht tegenover elkaar staan. Dit is dé manier om standpunten in te nemen en dus stemmen te vergaren. Waar is de tolerantie gebleven, waar wij zo trots op zijn? Het wordt tijd dat wij met elkaar in gesprek gaan en begrip tonen voor, van origine, afwijkende meningen of standpunten.  Zolang wij ervoor blijven kiezen lijnrecht tegenover elkaar te staan mogen wij als Nederland niet pretenderen tolerant te zijn.

Met Code Oranje gaan we voor een nieuwe vorm van democratie: het in contact staan met het volk. En daarom ben ik hier graag onderdeel van! Ik geloof dat wij door de diversiteit binnen deze partij en het terugbrengen van de democratie als hoofddoelstelling het politieke landschap exceptioneel kunnen veranderen. Tot slot heb ik ontzettend veel zin om met hard werken, gezond verstand en passie vooruit te gaan met Nederland.

Een efficiëntere rijksoverheid

Laat de Horeca weer leven!

Wij gaan betaalbare woningen bouwen!

Deel als eerste dit bericht!
Grootte lettertype
Verander contrast