Jonge Co-Democraten

Wie zijn wij?

Bij vernieuwing van de democratie heb je jonge mensen nodig die het stokje over kunnen nemen als zij aan de beurt zijn en die dat stokje kunnen overdragen aan de generatie die na hun komt. De jonge vrijwilligers van Code Oranje (Jonge Co-Democraten) hebben samen een plan bedacht om voortdurend in verbinding te staan met de mensen en ideeën van onze samenleving. Jonge Co-Democraten zoekt initiatieven op die actief en vernieuwend zijn om daardoor zelf geïnspireerd en geïnformeerd te worden én, door dit te delen, ook anderen te inspireren.

Deze pagina is het thuis voor het platform van Jonge Co-Democraten. Via Instagram, Youtube en Facebook delen wij wat ons inspireert en zie je ons, met het gedachtengoed van Code Oranje, aan de slag gaan met wat we tegenkomen in de samenleving. Die content wordt verzameld op deze pagina.

Uiteraard kunnen we dat niet alleen en kunnen we jouw hulp goed gebruiken. Doe mee met de Jonge Co-Democraten en help ons de ideeën van de nieuwe generatie gehoord te krijgen!

Leden aan het woord

Mijn naam is Maarten van der Burg en ik ben de vicevoorzitter van Jonge Co-Democraten. Als kind had ik veel belangstelling in de maatschappij. Op jonge leeftijd las ik de krant samen met mijn vader, waardoor ik erachter kwam dat bepaalde zaken écht anders moeten lopen in dit land.

Inmiddels ben ik al 23 jaar oud, zzp’er in promotiewerk en student communicatie aan de Hogeschool in Leiden. Ik maak mij zorgen om de zzp’ers en mkb’ers in Nederland. Onverzekerd te werk gaan omdat je met een arbeidsongeschiktheidsverzekering niets overhoud aan je klussen, kansen op grote financiële problemen omdat de opdrachtgever niet op tijd betaald en bedrijven die de arboregels niet in acht willen nemen. Hier moet echt iets aan gebeuren.

Dit is nou een punt waar onze ombudspolitiek bij komt kijken, een groot goed. Wij zijn een jongerenpartij die niet stilstaat. Samen organiseren wij iedere zaterdag een open vergadering om punten aan te halen die wij gezamenlijk belangrijk vinden.

Jouw mening telt! Doe mee met Jonge Co-Democraten!

Mijn naam is Niek Hendriks en ik ben één van de oprichters en coördinator van Jonge Co-Democraten. Sinds de provinciale verkiezingen ben ik aangehaakt bij Code Oranje om het verschil te maken in de samenleving.

Persoonlijk vind ik dat de politiek zich te weinig focust op de kwaliteiten van onze samenleving en vooral bezig is de juiste partijkleuren op belangrijke posities te zetten. Als ik het nieuws lees dan lijkt het wel alsof de landelijke politiek losstaat van onze samenleving en dat we lokale belangen niet meer goed kunnen behartigen in de tweede kamer. Ook merk ik dat gemeentes worstelen met het invullen van hun maatschappelijke taak door geldgebrek en dat daardoor direct inwoners worden benadeeld. Dit moet anders.

Samen met de politici van Code Oranje maken we het verschil. Als jongeren vertegenwoordigen we een belangrijke doelgroep die zich vaak niet goed vertegenwoordigd voelt bij landelijke ontwikkelingen. Samen met experts uit de partij kijken we hoe onze stem kunnen laten horen en zorgen we ervoor dat onze standpunten ook op de politieke agenda’s staan.

Hoi, ik ben Femke Flietstra. Ik ben 28 jaar en woonachtig in Alkmaar, Noord-Holland. Ik ben een van de initiatiefnemers van Jonge Co-democraten. We hebben dit initiatief genomen om jongeren die nieuwe democratie nastreven bij elkaar te brengen, samen hier meer over te leren en ook anderen te inspireren.

 

Ik zou het mooi vinden als de kennis en kunde die door de jaren heen in de samenleving is opgebouwd meer gebruikt zou worden in de politiek. Zodat we echt met elkaar beslissen hoe we samenleven in dit land en dit niet alleen overlaten aan politiek ambitieuze mensen. Dat jij en ik (en iedereen die dit wil) mee kunnen praten over onderwerpen die ons aan het hart liggen, zonder dat we daarvoor echt zitting hoeven te hebben in de Tweede Kamer.

 

Ik denk (en weet) dat hier voldoende mogelijkheden voor zijn, door gewoon met elkaar in gesprek te gaan of met behulp van technologie (via apps bijvoorbeeld). Gewoon ieder zoals hij of zij is, zonder dat daar een politieke kleur of ideologie aan gegeven hoeft te worden. Ik hou mij bezig met politiek om dit stukje bij beetje te realiseren. Zodat we echt samen kunnen beslissen over hoe wij samenleven in ons land. Ik leg je uit waarom Code Oranje hierbij past in de video hiernaast!

 

Lees hier meer over Femke in de politiek!