Immigratie

De politieke discussie over het opvangen van vluchtelingen is sterk gepolariseerd. Het lijkt daardoor een zwart-wit keuze te zijn: we vangen vluchtelingen hierop, of we houden ze buiten. Maar de tussenweg is vele malen slimmer: investeren in de humane opvang van vluchtelingen in de regio van herkomst. Deze oplossing biedt alleen maar voordelen: voor de vluchtelingen zelf, die niet eerst de halve wereld over moeten om in een onbekende cultuur een lange procedure te ondergaan, en die snel terug kunnen keren als de reden van het vluchten voorbij is. Het biedt ook voordelen voor de ontvangende landen, waar de integratie van vreemdelingen – zeker in de grote steden – tot spanningen leidt en druk zet op de verzorgingsstaat en de woningvoorraad. Het absorptievermogen is wat dat betreft bereikt. Natuurlijk moet die humane opvang in de regio goed georganiseerd worden. Dat vraagt om financiën en organisatiekracht, ook vanuit ons land.

De zorg voor vluchtelingen is iets geheel anders dan arbeidsmigratie. Dit laatste is soms nodig om vacatures te vervullen die vanuit de Nederlandse beroepsbevolking niet ingevuld kunnen worden. Arbeidsmigratie wordt wat ons betreft gereguleerd door een sluitend systeem van werkvergunningen (en ondersteund door adequate voorzieningen, zoals fatsoenlijke huisvesting). Code Oranje is niet doof voor de signalen uit de samenleving. Uit onderzoek van bureau Kantar blijkt dat een meerderheid in Nederland vindt dat immigratie moet worden beperkt. Een zeer groot deel (91%) vindt dat er nauwelijks ruimte is voor meer inwoners. Ook een grote meerderheid (77%) van de Nederlanders met een niet-westerse achtergrond deelt deze mening.

En daarom:

  • Brengen we de immigratiestroom fors terug door te investeren in humane opvang van vluchtelingen in de regio van herkomst
  • Zetten we in op het voorkomen van de noodzaak om te vluchten door aanpassingen aan de bron: het omvormen van het economische systeem, door eerlijke handel en beprijzing
  • Maken we afspraken met zoveel mogelijk landen om dit te realiseren en dragen we hier financieel en organisatorisch naar rato aan bij
  • Maken we duidelijk onderscheid tussen de opvang van vluchtelingen en arbeidsmigratie
  • Stellen we een staatscommissie in, die zich buigt over het vraagstuk van de bevolkingsgroei en over maatregelen hoe die groei kan worden beïnvloed
  • Houden we een referendum over het al dan niet instellen van een immigratiequotum
  • Reguleren we de benodigde arbeidsmigratie door middel van een sluitend systeem van werkvergunningen
  • Komt er een samenhangende integratie aanpak, met onder andere aandacht voor eisen aan de opvoeders om de integratie van de jeugd te bevorderen. Daarmee zetten we een voet tussen de voordeur om zonodig tijdig in de opvoeding te kunnen corrigeren.

In één zin

Verminderen van immigratie door het investeren in eerlijke handelsrelaties, humane opvang in de regio en door een sluitend systeem van arbeidsmigratie.