Uitgesteld

STOP DE VERWAARLOZING VAN DEFENSIE!

Uitgesteld tot nader order

Vier dagen voor de verkiezingen, op zaterdag 13 maart 2021, organiseert Code Oranje samen met meerdere partners de demonstratie #IKINVESTEERINDEFENSIE, tegen de verwaarlozing van Defensie door de Politiek. Dit vindt plaats op het Malieveld in Den Haag én online. 

De boodschap van Code Oranje en haar partners is: defensie bevindt zich in een dramatisch verwaarloosde situatie, het is 5 over twaalf, er moet NU een politieke inhaalslag gemaakt worden. Samen zorgen wij dat veiligheid weer op de agenda komt. Investeer in Defensie, want alles begint met veiligheid!

Code Oranje nodigt alle burgers en organisaties uit om kracht bij te zetten en aanwezig te zijn tijdens deze eerste demonstratie ooit voor onze krijgsmacht en haar (oud)personeel.

Klik voor meer informatie of meld je meteen aan via onderstaand formulier:

Inhoud accordeon

Nederland is een vrij, sociaal en welvarend land. In een onrustige wereld heeft Nederland veel te verliezen én veel te bieden. De vrijheid, welvaart en gezamenlijke veiligheid van onze inwoners zijn in het gedrang gekomen door toenemende onveiligheid en onvoorspelbaarheid in de wereld.

Terrorisme, migratie, cyberaanvallen en economische instabiliteit zijn slechts enkele voorbeelden van potentiële bedreigingen. Hierdoor wordt investeren in veiligheid geen keuze, maar een manier om te kunnen leven in vrede en vrijheid.

Nederland zal zich als serieuze partner opstellen binnen de NAVO en als Europees land moeten opstellen. Het nemen van verantwoordelijkheid, een evenredig aandeel nemen in de samenwerking met onze partners, zijn dan de uitgangspunten op het gebied van Defensie van Code Oranje.

De politiek laat Defensie structureel links liggen door jarenlange bezuinigingen op de gehele krijgsmacht. Het tekort aan voertuigen, munitie, kleding, personeel en vooral politieke visie loopt de spuigaten uit en moet veranderen voor Nederland en haar verplichtingen naar onze bondgenoten. We komen de ondertekende afspraken aangaande NAVO-normen niet na, militaire oefeningen/samenwerkingsverbanden lopen drastisch terug en niet-functionerend materieel eist slachtoffers en het personeel is moegestreden tegen de verwaarlozing vanuit de politiek.

Defensie is niet uitgerust om ons Koninkrijk te beschermen tegen dreigingen. Onze Regering (en daarmee de politiek) verzaakt haar grondwettelijke taak. Terwijl wij Defensie zo hard nodig hebben, in tijden van conflict en in tijden van onvoorziene crisis, is inmiddels glashelder gebleken dat de politiek géén prioriteit legt bij Defensie en haar personeel.

Onze veiligheid mag niet langer verwaarloosd worden door de politiek. Nederland, sta op en demonstreer! Want #IKINVESTEERINDEFENSIE

Het coronavirus laat duidelijk zien dat snel en daadkrachtig handelen nodig is om een crisis te bestrijden. Vlak voor de landelijke verkiezingen willen we aan heel Nederland en het kabinet duidelijk maken dat we moeten stoppen met de verwaarlozing van Defensie door de politiek.

Om tijdens de coronacrisis veilig en effectief van ons te laten horen, organiseren we op het Malieveld de demonstratie #IKINVESTEERINDEFENSIE op zaterdag 13 maart. Dit is een stilstaande mars waar we op 1.5 meter afstand van elkaar blijven. Om 15:00 uur zal de demonstratie aanvangen!
Wees creatief en maak zichtbaar wat jouw boodschap is, spanborden, spandoeken, banners etc. zijn toegestaan. Behoud de 1,5 meter afstand!

Het is belangrijk dat iedereen zich aan de voorschriften en richtlijnen houdt om dit veilig te laten verlopen. Om dit in goede banen te leiden zal er een ordedienst aanwezig zijn. Aanmeldingen helpen ons in de gaten te houden hoe druk het wordt. Daarom is het extra belangrijk je aan te melden via onderstaand formulier.

#IKINVESTEERINDEFENSIE

Voorafgaande en tijdens de demonstratie #IKINVESTEERINDEFENSIEtegen de verwaarlozing van Defensie door de Politiek, nemen we uiteraard samen de corona-maatregelen in acht.