Ambassadeurs

Wij zijn trots op onze Code Oranje ambassadeurs! Stuk voor stuk aansprekende en kleurrijke boegbeelden die fungeren als trots uithangbord en ons adviseren op hun vakgebied.

Hannie Stuurman

Ambassadeur Arbeidsmarkt

Stuurman over haar ambassadeurschap voor Code Oranje: “Namens Code Oranje wil ik ervoor pleiten concrete maatregelen komen die de toegang van zelfstandigen tot het pensioen­stelsel verbeteren. Dan kunnen zzp’ers straks ook meevieren als het Nederlandse pensioenstelsel weer als beste ter wereld wordt gekozen.”

Sébas Diekstra

Ambassadeur Rechtsbescherming & Jeugdzorg

Diekstra over zijn ambassadeurschap voor Code Oranje: “Je recht halen is lang niet meer voor iedereen te betalen, gewone mensen kunnen een gang naar de rechter amper betalen. Daar erger ik me kapot aan, het is een aantasting van de rechtsbescherming.”

khalid oubaha

Khalid Oubaha

Ambassadeur Horeca

Oubaha over zijn ambassadeurschap voor Code Oranje: “Bij elke persconferentie over het coronabeleid ontbreekt elke vorm van toekomstperspectief. Daarom kom ik samen met Code Oranje met het ‘Marshall-plan Horeca’!”

Öner Çatalpinar

Ambassadeur Defensie

Öner over zijn ambassadeurschap voor Code Oranje: “Het is mijn missie om de nadruk te leggen op de wij-cultuur waar iedereen een bijdrage levert voor het geheel. Het zijn de daden van de persoon die gelden. Juist deze daden zijn nodig om als samenleving een goede toekomst voor de komende generaties te leveren.”

Klaas Wilting

Klaas Wilting

Ambassadeur Veiligheid

Wilting over zijn ambassadeurschap voor Code Oranje: “De totale strafrechtketen, politie, justitie en rechterlijke macht moet worden versterkt. Ik ben er gelukkig mee dat Code Oranje veel aandacht heeft voor een veilig en leefbaar Nederland.”

Bart Jan Oplaat

Bart Jan Oplaat

Ambassadeur Landbouw

Oplaat over zijn ambassadeurschap voor Code Oranje: “Met Code Oranje is er eindelijk een beweging die het opneemt voor de vergeten regio. Het belang van de agrarische sector wordt vaak met selectieve cijfers gebagatelliseerd.”

a9a9bdc3-4f95-48f8-b1fe-e5b836d4014b

Bert Blase   

Ambassadeur Democratie

Blase over zijn ambassadeurschap voor Code Oranje: “De traditionele politieke partijen zijn teveel op zichzelf en op elkaar gericht (en op het behoud van de bestuurlijke status quo) in plaats van op het belang van de inwoners en de samenleving.”

Wim van Overveld

Ambassadeur Ouderenzorg, Pensioenen en voedselbank

Overveld over zijn ambassadeurschap voor Code Oranje: “Mijn drijfveer is altijd geweest, dat politiek zoveel mogelijk bedreven moet worden dichtbij de kiezer. Vandaar steeds mijn keuze voor lokale partijen. De gedachten hierover lopen bij 50Plus en Code Oranje wel parallel.”

196A3960-2

Niek Hendriks

Ambassadeur Digitalisering

Hendriks over zijn ambassadeurschap voor Code Oranje: “Als ambassadeur vind ik het belangrijk dat we onszelf scherper positioneren tegenover digitale aanvallers en onze instituten meer middelen geven om onze digitale infrastructuur te beschermen en de kennis over digitalisering makkelijker toegankelijk te maken.”

Martijn

Martijn van Butselaar

Ambassadeur Afval

Butselaar over zijn ambassadeurschap voor Code Oranje: “De kern van het probleem zit hem bij de landelijke overheid. Deze legt gemeenten op, onder druk van boetes, om hun restafvalcijfers naar beneden te krijgen. Alleen zeggen deze cijfers op zichzelf  helemaal niks. Het moet juist gaan over wat er gebeurt met de verschillende soorten restmaterialen”