Agenda van onderop

Code Oranje Agenda

De Agenda die Code Oranje hier begin 2021 presenteert is tot stand gekomen op basis van talloze straatinterviews, de agenda’s van lokale partijen, de uitkomsten van (on- en offline) burgerconsultaties en de inbreng vanuit de deskundigheid en de netwerken van de kandidaten op de kieslijst. Er is naar gestreefd de beste ideeën te verzamelen en maximaal aan te sluiten bij de kennis en kunde uit de samenleving. Zonder hokjesdenken, zonder vooroordeel, zonder aanvliegroute van links of rechts. Maar wel vanuit het vertrouwen dat onze samenleving vol is van oplossingsgerichtheid, betrokkenheid en goede ideeën.

In de Basiself geven we alvast een voorschot op de agenda die begin 2021 wordt gepubliceerd.

De bevolking aan zet

De Code Oranje Agenda wordt voorafgaand aan de verkiezingen voorgelegd aan onze bevolking. Aan de inwoners van ons land wordt de mogelijkheid geboden om vanuit een constructieve houding verbetervoorstellen op deze Agenda te doen. De manier waarop we dit willen gaan doen lichten we binnenkort nader toe. Het wordt een experiment, waarbij we samen met u bouwen aan een Agenda van onderop, vàn ons en vóór ons. Dit is overigens niet alles: na de verkiezingen zal de Code Oranje fractie deze manier van werken voortzetten. Code Oranje staat voor een politiek die de kiezer voortdurend betrekt, niet eens in de vier jaar!

Meer informatie volgt! Op de hoogte blijven? Vul het formulier in: