| "Op weg naar nieuwe democratie....." | Deelnemer

Zuid-Holland

Op 20 maart doet Code Oranje mee aan verkiezingen voor Provinciale Staten in de vier grootste provincies. Dus ook in Zuid-Holland.

Code Oranje staat voor zwaar weer. In dit geval in onze democratie. Mensen gaan niet meer stemmen, stemmen op extremen vanuit protest, of stemmen niet van harte. Maar CoDe Oranje staat ook voor co-democratie: de democratie van het samenspel. Met minder partijpolitiek, meer zeggenschap voor onze inwoners. Een democratie waarin burgerinitiatief eerder uitgangspunt is dan uitzondering en waarin de inwoners de agenda van de politiek bepalen.

Alleen luisteren naar burgers is onvoldoende als de besluiten vervolgens buiten hen om worden genomen. Code Oranje wil dat de overheid de burger in positie brengt om vraagstukken zelf op te lossen.

Daarvoor presenteren we een reeks concrete uitgangspunten en ideeën. Ideeën waarmee we onze democratie – waarin nu nog partijpolitieke belang leidend is – omvormen naar een democratie waarin het draait om samenwerken. Samenwerken tussen inwoners en politiek, maatschappelijke organisaties en bedrijven. Samenwerken tussen Zuid-Hollanders.

Lees hier verder in ons Manifest!