Profielschets kandidaat Tweede Kamer

De kandidaat: 

 • Staat pal achter de uitgangspunten van Code Oranje
 • Heeft dit op eigen wijze reeds getoond in eerdere maatschappelijke of politieke functies en initiatieven
 • Is in staat deze uitgangspunten origineel en aansprekend in de praktijk te brengen en te verwoorden
 • Heeft een visie op hoe de nieuwe democratie in de Tweede Kamer voor het voetlicht te brengen
 • Is in staat dit te verbinden met het dagelijkse politieke handwerk
 • Heeft aantoonbaar nagedacht over het totstandkomen van verandering in het politiek/maatschappelijk bestel
 • Heeft aantoonbare ervaring met (landelijke) media
 • Is bereid tot en vaardig in het samenwerken in het team

Teamprofiel: is een diversiteit aan maatschappelijke achtergronden in het team  

Procedure om te komen tot de kieslijst 

 • Profielschets wordt vastgesteld door het landelijk coördinerend orgaan (LCO)
 • Kandidaten wegen zichzelf in het licht van de vastgestelde profielschets en melden zich aan (deadline tbv groep A: 1-7-2020)
 • Het LCO vraagt een kleine begeleidingsgroep om de aangemelde kandidaten te toetsen op ‘voldoende geschiktheid’, aan de hand van de vastgestelde profielschets en hen te ordenen in de volgende categorieën (afgerond 1-9-2020):
  • A. Geschikte (top-vijf/tien) kandidaat voor aankomende TK-verkiezingen
  • B. High-potential (met het zicht op volgende verkiezingen)
  • C. Kandidaat zorgt voor verbreding, diversiteit en afspiegeling op de lijst en
  • D. niet geschikt

De groep A komt bijeen (eventueel aangevuld met een gespreksleider); zij bepalen in onderling overleg de lijstvolgorde. Categorie B en C wordt (onder categorie A) geplaatst door de begeleidingsgroep in overleg met de kandidaten. (afgerond 1-11-2020) Indien onverhoopt de kandidaten in groep A daar onderling niet in slagen, wordt (met vermelding van de redenen waardoor de groep niet in geslaagd), de beslissing over de procedure om te komen tot een lijstvolgorde teruggelegd bij het LCO.