Onze standpunten in Noord-Holland

Code Oranje Noord-Holland wil de democratische besluitvorming in de provincie omvormen, met als belangrijkste doel meer burgerzeggenschap. Niet òver ons, maar dòòr ons. Wij bouwen daarom constant aan een ‘agenda van onderop‘ gevoed door de samenleving van de provincie Noord-Holland.

 • Inzetten op democratische vernieuwing en ondersteunen bewonersinitiatieven
 • Welzijn en menselijke maat wegen zwaarder dan financiele belangen
 • Energietransitie van onderop organiseren, investeren in duurzame economie
 • Aandacht en ruimte voor groen en dieren
 • Bereikbaarheid verbeteren voor fietsers, OV-reizigers en automobilisten
 • Toerisme spreiden naar behoefte bewoners
 • Kleinschalige opvang voor (echte) vluchtelingen naar draagvlak
 • Woningaanbod beter laten aansluiten op de vraag
 • Organiseren burgertop over toekomst Schiphol
 • Digitale infrastructuur in eigen beheer; niet overlaten aan techreuzen
 • Stimuleren eerlijke concurrentiepositie MKB
 • Prestige mag nooit een reden zijn voor projecten of investeringen
 • Bovenstaande punten worden aangevuld met vraagstukken die bewoners belangerijk vinden in eigen (sub)regio, zoals: in samenspraak zorgdragen voor een leefbare IJmondregio, waarbij inwoners en Tata Steel gelijkwaardige partijen zijn
 

Is dit het dan? 

Nee, Code Oranje Noord-Holland blijft altijd in gesprek! Dit doen wij op verschillende manieren, van burgertop tot online platform. Wij willen zo continu weten of wij de stem van de samenleving op de juiste manier laten klinken in de Povinciale Staten. Ook na de vierjaarlijkse keuze met het rode potlood!