Onze kandidaten in Noord-Holland

Hier vindt u de mensen staan op de kieslijst van Code Oranje Noord-Holland. Ze stellen zich graag even aan u voor. Klik op de naam voor meer informatie van de kandidaten.

‘De huidige politiek vraagt echt om een nieuwe benadering. Dat biedt Code Oranje: vertrouwen bouwen dat politiek anders kan. Meer zeggenschap voor inwoners, minder partijpolitiek!’ Dat zegt Code Oranje lijsttrekker Femke Ouëndag (54). Zij is sinds 2015 politiek actief als raadslid en later als fractievoorzitter voor GroenLinks in de gemeenteraad van Bergen NH. Femke is een enthousiaste en betrokken persoonlijkheid, maakt snel contact en heeft oog voor alle partijen. ‘Als je samenwerkt, dialoog voert en openstaat voor de ander, komt er energie vrij die je kan inzetten voor het bereiken van een gezamenlijk doel’. Voor Femke is het vanzelfsprekend dat iedereen mee kan doen, dat er niemand wordt buitengesloten. Zo heeft zij zich ook ingezet voor een raadsbrede samenwerking in de gemeente Bergen. Verder werkte Femke in diverse organisatorische functies in de film- en televisiewereld. Daarnaast was zij in Bergen medeorganisator van cultureel festival de Kunst10daagse. Femke woont samen met haar zoon in Bergen. Haar dochter studeert in Schotland.

Sander van den Raadt (47) is al jaren politiek actief en fractievoorzitter van de lokale partij Trots Haarlem in de gemeente Haarlem. Hij bedacht de Toekomstwijk: de ontwikkelzone waar geëxperimenteerd wordt met nieuwe woningbouwconcepten. Sander zette ook een dekkend netwerk op van WhatsApp-buurtpreventie-groepen in zijn stad. Hij is medebedenker van The Haarlem Project, geïnspireerd door het televisieprogramma The Amsterdam Project. Verder zorgde hij ervoor dat in heel Haarlem betaald parkeren per minuut werd ingevoerd. Sander heeft een sterk ontwikkeld gevoel voor rechtvaardigheid. Landelijk strijdt hij al langere tijd tegen artikel 120 van de grondwet èn de democratie beperkende kieswet.  Sander is getrouwd en wordt binnenkort vader.

Iris Visser (26) is werkzaam in de gemeente Langedijk als Adviseur Bestuurszaken. Zij loopt niet weg voor complexe vraagstukken, maar raakt daardoor juist extra gemotiveerd om te zoeken naar oplossingen. Iris is een sterke persoonlijkheid en houdt zich vooral bezig met strategisch beleid, zoals de beoogde fusie tussen de gemeenten Langedijk en Heerhugowaard. Door haar studie bestuurskunde èn haar werkervaring, heeft Iris veel frisse ideeën over hoe dingen beter kunnen gaan. Iris wil complexe vraagstukken samen met de samenleving oplossen. ‘Of dit nu gaat over de transitie naar een duurzame wereld of zorgen dat wonen in de stad betaalbaar blijft voor iedereen’. Daarom kiest zij voor Code Oranje, om te helpen bij het realiseren van een betere samenleving. Mede door de politieke agenda van onderop, waarbij de inwoner centraal staat. Iris is opgegroeid in West-Friesland en woont nu samen met haar vriend in Amsterdam.

Matthijs Pontier (33) studeerde Kunstmatige Intelligentie en (Cognitieve) Psychologie. Als wetenschapper werkte hij aan emotionele intelligentie en ‘ethisch besef’ voor computers en robots en vertaalde hij ingewikkelde onderwerpen naar een breed publiek. Hij is actief in de Amsterdamse en landelijke Piratenpartij en in het bestuur van de stichting ‘Meer Democratie’. Daarnaast geeft hij presentaties en schrijft artikelen over o.a. ethiek, technologie, sociale media, politiek en drugsbeleid. Verder neemt hij deel aan verschillende organisaties die streven naar verbetering van burgerlijke vrijheden en mensenrechten. Sinds 2015 is Matthijs duo-lid in het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Hij is medeoprichter van Idea Synergy, een bedrijf dat co-creatie faciliteert met behulp van digitale mediaplatformen, gebaseerd op 10 jaar innovatie in ‘e-democracy’ en het opbouwen van vertrouwen tussen burgers en overheden. Matthijs maakt zich al jaren sterk voor inwoners om een grotere stem in het democratische proces te krijgen en Code Oranje biedt bij de verkiezingen van de Provinciale Staten dat perspectief! Matthijs woont in Amsterdam.

Maikel Kat (46) heeft elektrotechniek gestudeerd aan de Hogeschool van Amsterdam en is werkzaam als programma- en projectmanager bij verbeter- en verandertrajecten: ‘Door de jaren heen heb ik voor verschillende bedrijven gewerkt en waardevolle ervaringen opgedaan op het gebied van infrastructuur, reorganisatie, transitie, oplossing- en projectmanagement’. Maikel is al langere tijd politiek actief. Hij was raadslid voor de SP in Zaanstad van 2014 tot 2018 en werd gewaardeerd vanwege zijn grote dossierkennis en scherpe inhoudelijke inbreng. Hij is oprichter en voorzitter van de nieuwe lokale partij De Volkstem. ‘Politiek moet in volledige openheid zonder achterkamertjes plaatsvinden. Echte invloed voor inwoners is belangrijk, daarom kies ik voor Code Oranje als toevoeging aan onze partij’. Maikel filmt graag en via livestreams wil hij inwoners meenemen en betrekken bij politiek-bestuurlijke processen. Maikel woont in Zaandam met zijn zoon Louis.

Piet Mazereeuw (52) studeerde economie en is al 20 jaar werkzaam als zelfstandig ondernemer in ijsproducten en hij heeft een lange staat van dienst als horeca- en winkelspecialist. Piet is een geboren Enkhuizer en al enige tijd politiek actief als commissielid bij de partij Nieuw Enkhuizen. Hij is duidelijk in zijn politieke ambities: ‘Ik sta voor een samenleving die tegelijkertijd duurzaam, leefbaar en economisch kan zijn en ik wil een vinger aan de pols houden met een scherpe democratische blik’. Verder wil Piet samen met de inwoners, de infrastructuur in de regio Enkhuizen verbeteren. En met de methodiek van Code Oranje, het toerisme en de recreatie in West- Friesland, de Noord-kop en op Texel, bevorderen. Piet woont samen en heeft twee kinderen. Hij fietst veel in onze prachtige provincie, is een groot watersportliefhebber en veel te vinden op en rond het IJsselmeer.

Ali Bal (30) is oprichter van de partij SamenBeverwijk en kwam in maart 2018 vanuit het niets met 2 zetels in de raad! Een krachtige prestatie en daarmee bewees Ali over een grote achterban te beschikken. Zijn motto is: De samenleving bezit heel veel kennis en kracht, en dat moeten we zoveel mogelijk benutten’. Ali staat voor transparant bestuur, zowel op gemeentelijk niveau als in de Provincie. Een bestuur dat toegankelijk is en de samenleving daadwerkelijk betrekt. Daarom kiest hij voor Code Oranje! Ali studeerde sociale geografie en stadsgeografie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij heeft gewerkt aan verschillende ruimtelijke projecten binnen de gemeente Amsterdam. Ali was werkzaam als docent in Amsterdam en Hoorn en werkt nu als docent aardrijkskunde bij het Vellesan College in IJmuiden. Daarnaast is hij adviseur ruimte en wonen bij de gemeente Heerhugowaard.
Sinds twee jaar woont Ali met veel plezier in Beverwijk. Als echte Noordhollander kan hij enorm genieten van het duinreservaat. Daar geniet hij van sport en de natuur.

Femke Flietstra (26) is al langere tijd werkzaam in een politieke omgeving als bestuurssecretaresse in Heerhugowaard. Zij is de rechter- en linkerhand van de burgemeester en maakt het bestuurlijke proces van dichtbij mee. Femke heeft veel concrete politieke idealen: samen werken aan een mooier Nederland, zonder je te laten bepalen door het verkiezingsboekje van je politieke partij. Liever geen coalitie en oppositie en partijstandpunten als drijfveer. ‘Ik wil samen met de inwoners kijken naar wat we gemeen hebben en de beste oplossing vinden bij een vraagstuk. Streven naar een maatschappij waarin wij elkaar sterker maken’. Femke wil haar energie en talenten inzetten voor Code Oranje om de samenleving meer stem te geven en het politieke speelveld socialer en vriendelijker te laten zijn. Femke heeft een opleiding tot directiesecretaresse en managementassistente gevolgd en woont in Alkmaar.

‘Laten we samen een Nederland creëren waarin niemand buiten de boot valt en waarin we echt oog voor elkaar hebben, op weg naar een prachtige toekomst voor onze kinderen en onze wereld’.  Mirjam van Rijn (45), Amsterdam, is onder meer actief voor echte democratie, mensenrechten, dier en milieu bij Coalitie Handel Anders, StoereVrouwen en De Groenen. Daarnaast is ze bestuurslid bij ATD Vierde Wereld Nederland, een organisatie die samen met de allerarmsten werkt, mensen die, ook hier in Nederland, al van generatie op generatie in armoede leven. Mirjam studeerde Frans aan de Vrije Universiteit en Film- en Televisiewetenschap aan de Universiteit van Amsterdam. Na een carrière in de filmwereld ontdekte ze tien jaar geleden StoereVrouwen: een campagnebureau voor het inspireren tot duurzaam consumeren. Mirjam is ook actief bij De Groenen en de European Greens, met sociaal en groen als kernpunten. Streven naar een onvoorwaardelijk basisinkomen is een grote wens. Ze vindt de zorg ontzettend belangrijk: ‘Ik zie in mijn familie en bij vrienden hoe belangrijk goede thuiszorg is en hoe intensief mantelzorg kan zijn’. Mirjam woont in Amsterdam.

Code Oranje is Michiel van den Busken (63) op het lijf geschreven. In zijn commentaren als redacteur van het Noord-Hollands Dagblad, Haarlems Dagblad en Gooi- en Eemlander, was de vastgeroeste politiek een terugkerend thema. De politiek die meer met zichzelf bezig is dan met de kiezers. Eigen principes belangrijker maken dan het algemeen belang. Daarom kiest Michiel voluit voor Code Oranje. De kiezer centraal laten staan met als uitgangspunt dat ‘Not in my backyard – Niet in mijn achtertuin’ geen argument is. Dat algemeen belang betekent dat iedereen, dus niet alleen de mensen die zich goed verstaanbaar kunnen maken, worden gehoord. Dat de oplossingen niet behoudend, maar toekomstgericht moeten zijn. Code Oranje verbindt de samenleving! Geeft de kiezers weer het geloof in de bestuurders terug. Michiel van den Busken is getrouwd, woont in Bergen NH en heeft uitwonende dochters en kleinkinderen.

Hans van der Steen (67) staat voor Code Oranje, omdat het een beweging is die de politiek wakker kan schudden. Steeds minder mensen voelen zich vertegenwoordigd door de politici die gekozen zijn, waardoor er ook steeds minder mensen naar de stembus gaan. Wat het effect van niet gehoord worden alleen maar groter maakt. Code Oranje wil daar verandering in brengen met de agenda van onderop. ‘Maar voordat het zover is denk ik dat je als gesprekspartner binnen de politieke structuur eerst wat moet opschudden, op een positieve manier, en een politieke beweging in gang zetten die inwoners serieus neemt en vanaf het begin bij besluitvorming betrekt’. Hans is inmiddels gepensioneerd en tijdmiljonair. Hij is ook voorzitter van de stadsraad voor Muiden met 3000 inwoners. Deze stadsraad vertegenwoordigt ruim 10% van de inwoners (400 leden). Daarmee is de stadsraad een krachtige partner binnen het politieke speelveld van Muiden. Hans houdt van sporten. Hij heeft een stichting sportstimulering opgericht voor kinderen met een bewegingsachterstand. In zijn werkzame bestaan was Hans o.a. bewegingsonderwijzer, coördinator brede scholen, raadslid, wethouder.

Peter Raven (68) woont in Bovenkarspel en is ondernemer in de agrarische sector. Daarnaast is hij bestuurlijk actief bij LTO (Land en Tuinbouw Organisatie) Glaskracht.    Peter is al 20 jaar politiek actief, o.a. als fractievoorzitter voor Gemeentebelangen Stedebroec.

Jác Amand (70) is raadslid voor Trots Haarlem en was jarenlang voorzitter van de grootste wijkraad van deze prachtige stad. Om de slachtoffers van WOII in deze wijk te herdenken zorgde hij voor een monument. Met de familie runt Jác de enige kinderboerderij. Hij is sociaal zeer betrokken en helpt mensen met juridische en ‘sociale dienst’ vragen. Zijn hele werkzame leven zat Jác in de bloemen- en bollenhandel en reisde hierdoor de hele wereld over. Hij begrijpt ondernemers en het Midden Klein Bedrijf daardoor uitstekend. Jác is een gelukkige vader en opa, en woont in Haarlem.

Harmen Bos (52) studeerde Bestuurskunde en is werkzaam als bedenker en bouwer van complexe softwaresystemen. Hij is politiek actief, onder andere binnen het landelijk milieu-netwerk van politieke partijen (DOPP). Voor Code Oranje is Harmen actief met ondersteunende ICT en denkt hij graag mee over inhoud en strategie. ‘Als het lukt de echte democratie weer te heroveren èn het debat te voeren, kunnen we belangrijke zaken oplossen die nu blijven liggen omdat grote bedrijven en conservatieve politici dat tegenhouden. De innovatiekracht zit bij burgerinitiatieven en maatschappelijke organisaties. Die moeten een politiek sterker platform krijgen’. Harmen woont in Amsterdam.

Narish Parsan (57) samenwonend en vader van twee zonen, woont en werkt in Amsterdam als psycholoog. Daarnaast is Narish ook actief in de samenleving. De ervaring die hij opdoet in zijn werk zet hij graag in om onze multiculturele samenleving sterker te maken. Vooral op het gebied van gezondheidszorg, onderwijs, armoedebeleid en arbeidsmarktbeleid zet Narish zich in voor de meest kwetsbaren onder ons. ‘Burgers willen meer zeggenschap over – en invloed op – hun eigen leefomgeving en verwachten van de overheid meer partnerschap en een behandeling op basis van gelijkwaardigheid. Deze uitdaging vraagt om bestuurlijke moed, inzet en onderling vertrouwen. Code Oranje biedt die kans. Zeg ja tegen onze ‘wij-samenleving’ en stem Code Oranje’!

Ernst van Damme (61) is van oorsprong een Amsterdammer, nu woonachtig in Purmerend en behoorlijk gepokt en gemazeld in de samenleving. In een – vooral zichzelf al decennia voortstuwend – ‘politiek bedrijf’. ‘In een politieke cultuur dat mij steeds meer tegen begint te staan, omdat ik – mogelijk met u – steeds vaker constateer dat de ware betekenis van ‘democratie’ met de dag wordt afgebroken en steeds meer dictatoriale kenmerken vertoont. Het is daarom dat ik anders wens te kijken naar de toekomst. Voor een samenleving waarin we onze grondwettelijke waarden en normen ter discussie blijven stellen en uiting geven aan een samenleving voor iedereen. Waar participatie niet betekent dat iedereen mee moet doen maar juist mee wil doen’. Voor Ernst is Code Oranje dan ook niet een nieuwe politieke partij zonder programma, maar is Code Oranje vooral een gezamenlijke zoektocht naar een betere samenleving die streeft naar meer invloed en inspraak van iedereen die dat wenst.            Een samenleving die vraagstukken oplost die iedereen aangaan!

Meis de Jongh (35) studeerde bouwkunde aan de Technische Universiteit in Delft. ‘Tijdens mijn studie raakte ik geïnteresseerd in hoe verschillende groepen mensen met uiteenlopende belangen te betrekken bij projecten die grote impact hebben op de omgeving. Uiteindelijk heb ik hier ook mijn afstudeerscriptie aan gewijd. De kennis die ik tijdens mijn studie heb verkregen zette ik gelijk in toen ik in de gemeente Bergen NH kwam wonen. Wij als inwoners kregen de kans voor het centrum van Bergen met een alternatief plan te komen. Helaas is ons plan niet gekozen maar dit project heeft wel een kaarsje aangewakkerd. Want in die periode heb ik gezien hoeveel kennis zich bij inwoners bevindt en hoe goed zij weten wat het beste is voor hun leefomgeving. Maar ook hoe dit het beste kan worden bereikt’. Meis is getrouwd en heeft 2 kinderen. Naast het ondernemerschap is Meis raadslid voor Gemeentebelangen Code Oranje in Bergen. Zij constateert dat het betrekken van inwoners nog veel beter kan. ‘Met Code Oranje kunnen we dit bereiken!’

Joran Tibor de Jong (21) studeert bestuurskunde & overheidsmanagement met een minor filosofie aan de Vrije Universiteit en de Hogeschool van Amsterdam. Zijn focus is het versterken van de democratie door het meer betrekken van inwoners, vooral buurtgericht! Dit is iets waar hij zich tijdens de verschillende projecten van zijn studie altijd voor inzet, zoals bij het afvalproject van Afdeling Schoon in Amsterdam-Oost. Joran is al vanaf zijn 16e lid van de Piratenpartij, waar hij meedraaide bij verschillende campagneteams. Hier was hij o.a. coördinator bij het ophalen van de ‘Agenda van Amsterdam’. Deze, bij de bewoners opgehaalde ideeën, waren de basis voor het verkiezingsprogramma van de Piratenpartij Amsterdam bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Joran is enorm maatschappelijk betrokken: hij zit o.a. in het bestuur van Stichting Speel Mee Uithoorn en hij is voorzitter van studentenvereniging Liber. Op zijn werk bij DICO Snel Internet Buitengebied is Joran dagelijks bezig met campagne voeren om ook het buitengebied van Nederland te voorzien van bijtijdse glasvezel aansluitingen. Een snelle en stabiele internetaansluiting is tegenwaardig namelijk niet meer luxe, maar een broodnodige voorziening om de leefbaarheid en de economische aantrekkelijkheid in een gebied in stand te houden.

Joset Fit (58) is getrouwd, heeft 2 kinderen en woont in Medemblik. Namens Gemeentebelangen is zij wethouder in deze mooie gemeente. Haar portefeuille bestaat uit: onderwijshuisvesting, sport, zwembaden, dorpshuizen, kernenbeleid, bibliotheken en muziekscholen. Daarvoor was Joset ruim 30 jaar werkzaam als P&O Manager o.a. bij Univé. Code Oranje wil graag aan de slag met een agenda voor democratische vernieuwingen. Joset wil hier ook nadrukkelijk de inwoners en medezeggenschap bij betrekken en zo de burgerparticipatie verbeteren/versnellen. Een nieuwe beweging, met nieuwe energie en een agenda van en voor de inwoners. Waar mensen zich in herkennen en een bijdrage aan willen leveren. ‘En wie wil dat niet?’

Vincent van der VeldeVincent van der Velde (44) woonachtig op het mooie Waddeneiland Texel. Samen met zijn vrouw is hij een ‘eilandadvocaat’ en brengen zij kwalitatief en betaalbaar recht op Texel. Zij wonen daar met hun kinderen, waar het met alles ‘Nederland in het klein’ is. ‘Als advocaat, maar juist als vader van vier kinderen ben ik maatschappelijk betrokken en zie ik dat het anders moet in onze samenleving. Kansen zijn er op papier vaak wel, maar door een warboel aan bureaucratie onbereikbaar voor de doelgroep. Ik weet nog heel goed dat toen mijn vader twintig jaar geleden aanspraak kon maken op voorzieningen en hoe ingewikkeld alles was. Die bereikbaarheid van voorzieningen, zorg en vangnetten is vandaag de dag niets verbeterd. Ik luid daarom de alarmklokken want het is tijd voor Code Oranje!’

Hugo Dekkers (53) woont en werkt in Amsterdam. Hij studeerde en werkt nu 30 jaar als ICT en Organisatie ontwerper. ‘Binnen deze omgeving wordt een overvloed van allerlei modellen en theorieën gebruikt. In theorie niets mis mee, maar het begint en eindigt toch echt met de betrokken mensen, waar model en theorie slechts hulpmiddel zijn. En bij hen ligt zijn stimulans, als ook de mogelijkheid voor resultaat: beweging, hun beweging. Het ondersteunen hiervan, met een enkel woord of een sjieke database, afgestemd op hun problemen en dromen. En dat is precies waar Code Oranje ook voor staat’. Samen met Code Oranje wil Hugo dan ook deze op mensen gerichte aanpak aan heel Nederland geven, heel erg benieuwd naar de mogelijkheden van die beweging. Dat zou wel eens heel ver kunnen gaan. 

Hein van der Gun (68) woont in Muiden waar hij tot zijn pensionering gewerkt heeft als sluismeester bij de Groote Zeesluis, misschien wel de mooiste sluis van Nederland. Hein is bestuurslid bij de Stadsraad Muiden. De Stadsraad komt op voor de collectieve belangen van de inwoners. Stoepen, straten, paden, plantsoenen en de vestingwallen moeten zorgvuldig worden onderhouden. Er moet oog zijn voor veilig verkeer, adequaat parkeerbeleid, praktische openbaar vervoer verbindingen en een schone openbare ruimte. Niet te vergeten: een gastvrije haven en een levendig stadshart. Overlast – ook van snelwegen en vliegverkeer- dient tot een minimum te worden beperkt. ‘Ik ben voor burgerparticipatie en dat sluit precies aan op wat Code Oranje ook wil. Daarom stel ik mij kandidaat.’

Lieke van Schie (36) woont in de Zaanstreek en werkt als zorgmanager bij een zorgaanbieder die o.a. zorg aan huis, (jeugd)begeleiding en palliatieve zorg levert. Lieke begeleidt en ondersteunt personen en gezinnen met een psychiatrische achtergrond en psychosociale problematiek. Vaak gaat het om het aanbrengen van structuur in de huishouding, administratie, opvoeden van kinderen en invullen van een dagactiviteit. ‘Doordat ik in mijn werk veel mensen spreek, merk ik hoeveel kennis er eigenlijk niet aankomt bij de mensen waar het juist om gaat in de samenleving. En ook hoeveel mooie, goede en soms verrassende ideeën en meningen er ongehoord blijven! Code Oranje staat in mijn ogen daar waar de politiek eigenlijk voor bedoeld is, bij de inwoners, dus dichtbij de mensen!’

Tjerk Feitsma (38) vecht voor een gelijkwaardiger positie voor autisten en andere burgers met een bijzonder brein, als directeur van stichting Neurodiversiteit en CEO van 2Tango. Hij ontwikkelt AI technologie die een neurodiverse communicatie mogelijk maakt, door neurodivergente intenties te vertalen naar boodschappen die aansluiten bij een neurotypisch referentiekader en vice versa. Zijn droom is een inclusieve, neurodiverse maatschappij, waarin de samenleving, elk individu omarmt, ongeacht het type brein waarmee die burger geboren is.

Ronald Schönberger (58) woont in de Spaarndammerbuurt in Amsterdam-West en is vier jaar fractievoorzitter voor De Groenen in stadsdeel West in Amsterdam geweest. Hij is sinds 2002 actief in de Amsterdamse politiek o.a. als raadslid in Westerpark. Nu is hij lid van het Algemeen Bestuur van het Waterschap Amstel, Gooi & Vecht en hij heeft er samen met anderen voor gezorgd dat Waterschap Amstel, Gooi & Vecht het eerste Waterschap in Nederland is dat zich tegen TTIP (Transatlantic Trade & Investment Partnership) heeft uitgesproken! Ronald is een ‘selfmade-man’, een autodidact, die zijn leven lang met initiatieven van onderop bezig is geweest. Zo was hij ook één van de initiatiefnemers en bestuurders van het Noppes ruilhandel systeem en zat hij in het bestuur van opbouwwerk Westerpark. Daarnaast organiseerde hij heel wat ‘rollerskateparties’ in de Graansilo waar op mooie avonden meer dan honderd mensen rondreden en dansten. Ronald is ook betrokken geweest bij een aantal kraakacties om historische panden te behouden (of mensen zonder huis onderdak te geven). Geen academicus (overigens wel de middelbare detailhandelsschool gedaan), maar meer een man van de praktijk.

Sharon (34) getrouwd met Fred, moeder van drie kinderen en woonachtig in Heerhugowaard. Zij is werkzaam geweest in de zorg. Sharon is samen met haar man Fred vanaf 2010 het kloppende hart van stichting ‘Helpende Hand’, een stichting voor hulp aan minima-gezinnen. Stichting ‘Helpende Hand’ helpt deze mensen door gratis kleding, speelgoed en eten te verstrekken welke uit donaties binnen zijn gekomen. Sharon is een vrouw die midden in de samenleving staat en iedereen probeert te helpen. Onbaatzuchtig en ze kan zich goed inleven in andere mensen. ‘Mijn vooruitzicht in Code Oranje is: verlies nooit de realiteit uit het oog! Ik sta voor een betere samenwerking met de burgers!’

Fred de Rooij (36) geboren in Alkmaar en nu samen met Sharon en de drie kinderen woonachtig in Heerhugowaard. Fred is net als Sharon sociaal betrokken en actief voor de stichting ‘Helpende Hand’. ‘Ik heb mijn school vroegtijdig beëindigd om voor mijn ouders te gaan zorgen op veertienjarige leeftijd. School paste hier toen niet bij in mijn beleving, maar gelukkig heb ik wel mijn weg gevonden in de samenleving!’ Fred werkt fulltime als vrachtwagenchauffeur. Fred komt overal: ‘Ik hoor en zie ik veel en ik wil me dan ook binnen Code Oranje gaan inzetten om meer te luisteren naar de mensen en zo nodig gerichte actie hierop te ondernemen.’

Lot Oostveen (64) is geboren en grotendeels opgegroeid in Amsterdam. Zij woont nog steeds in Amsterdam, samen met haar partner en drie poezen. Lot werkt in de ICT bij een middelgrote gespecialiseerde bank en verder werkt zij als vrijwilliger bij de Fietsersbond. Ook is zij sinds drie jaar actief voor de Piratenpartij ‘Hier heb ik een politiek thuis gevonden. De Piratenpartij doet niet zelfstandig mee aan de verkiezingen voor de Provinciale Staten, dus toen mij werd gevraagd of ik me als lijstduwer wilde aansluiten bij Code Oranje vond ik dat een goed idee. We zijn het grotendeels eens over het belang van lokale democratie en de noodzaak om de burger meer te betrekken bij de besluitvorming van het bestuur. Goede redenen om de krachten te bundelen voor een provinciaal bestuur dat lokale initiatieven verwelkomt en open staat voor samenwerking met de burgers!’

Frits Westerkamp (60) woont in Oudkarspel. Frits is de gelukkige vader van vijf kinderen en opa van drie kleinkinderen. Hij heeft een brede achtergrond in het openbaar bestuur als raadslid, fractievoorzitter en wethouder in diverse gemeenten. Om te ontspannen staat hij graag in de keuken of gaat hij hiken in de bergen. Frits merkt op dat de lokale democratie steeds vaker onder druk staat omdat inwoners zich niet meer serieus genomen voelen. Zij voelen zich overruled door besluiten die ver boven hun hoofd genomen zijn. Gemeenten die serieus werk willen maken van democratische verbeteringen kunnen niet volstaan met een maatregel hier en daar. Het is noodzakelijk om de lokale opgave centraal te stellen en van daaruit te werk te gaan. ‘Ik geloof niet dat inwoners en politiek heel ver van elkaar vandaan staan. De politiek moet zich echter realiseren, dat bij inwoners heel veel kennis en deskundigheid is, zeker als het over hun eigen leefomgeving en leven gaat. Die kracht van de samenleving moet juist worden gestimuleerd en ondersteund. Ik zeg altijd: stel de vraag, wat heeft u nodig om dit voor elkaar te krijgen, kunnen wij u daarbij helpen? Vanuit die visie heb ik altijd bestuurd. Ik voel mij daar goed bij en ik zie wat voor mooie initiatieven er tot stand kunnen komen en zijn gekomen. Code Oranje staat ook hiervoor, vandaar dat ik mij voor deze politieke beweging inzet’.