| "Op weg naar nieuwe democratie....." | Deelnemer

Ons doel in Noord-Holland

ONS DOEL 

Het hervormen van onze democratie – waarin op dit moment politieke partijen leidend zijn – naar een democratie van nieuwe vormen, waarin de samenwerking met de inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen van Noord-Holland centraal staat.

CODE ORANJE NOORD-HOLLAND STAAT VOOR

 • Een openbare formatie van Gedeputeerde Staten na de verkiezingen van maart 2019
 • Geen traditioneel coalitieakkoord, maar een akkoord van de samenleving
 • Het recht op agendering van thema’s door inwoners bij de provincie Noord-Holland
 • Het bijeenbrengen en faciliteren van burgerjury’s en andere vormen van zeggenschap
 • Gebruik maken van verschillende vormen van volksraadpleging
 • Ondersteunen van burgerinitiatieven
 • De vrijheid voor inwoners om provinciale taken over te nemen (Right to Challenge)
 • Dienstbare politici en bestuurders, die niet de pretentie hebben alles te weten
 • Geen partijbelang, geen fractiediscipline Kortom: op weg naar een nieuwe democratie

TEVENS HANTEREN WIJ DE VOLGENDE UITGANSPUNTEN

 • Verschillen van inzicht zijn even waardevol als de vaardigheid dit verschil vruchtbaar te maken (= het oplossen en overbruggen van verschil)
 • Code Oranje Noord-Holland brengt de samenleving in positie om vraagstukken zelf op te lossen
 • De samenleving toont eigenaarschap en initiatief in het oplossen van maatschappelijke vraagstukken
 • Code Oranje Noord-Holland consulteert en betrekt de samenleving op verschillende manieren bij de oordeels- en besluitvorming
 • De samenleving brengt zijn kennis en kunde in bij politiek oordeels- en besluitvorming

MEEDENKEN – MEEDOEN – MEEBESLISSEN

Wilt u actief deelnemen aan de activiteiten van Code Oranje? U bent van harte welkom! Klik op Meedoen en schrijf u gratis in.