Ingeborg Hoogveld

We moeten af van oude politieke structuren en baantjesjagers

volg mij op

Ingeborg Hoogveld (1970) woont in Rotterdam. Ze was vier jaar lang deelgemeentebestuurder in het Rotterdamse Hoogvliet. Als raadslid voor Leefbaar Rotterdam heeft ze zich op allerlei manieren ingespannen voor meer directe invloed van inwoners. Ingeborg werkt voor de provincie Utrecht als communicatiemanager. Ze ademt nieuwe politiek. Zonder hokjesgeest of politieke correctheid, maar 100% betrokken, integer en deskundig.

Kijk op de huidige politiek

Onze wereld verandert razendsnel. Met name vanwege nieuwe digitale technologieën delen we kennis en informatie op een andere wijze en communiceren we anders met elkaar, gaan we anders relaties aan en onderhouden die anders. Alles met z’n eigen voor- en nadelen.

Je zou verwachten dat dit ook geldt voor de wijze waarop we het democratisch proces inrichten. Maar dat is niet het geval. Politieke partijen stammen uit een andere eeuw. Hun wortels vinden ze in samenlevingen die niet meer bestaan en volgens scheidslijnen die de jongere van vandaag niet kan plaatsen of veel te rigide vinden. Hoezo ben je liberaal of socialist? Wie zijn de arbeiders die vertegenwoordigd worden door de PvdA?  Waarom is de combinatie links en groen logisch en waarom geldt dat niet  voor rechts en groen? Gelukkig zijn er nieuwe partijen in opkomst. Die laten zich niet vangen in de oude hokjes. Maar de gevestigde partijen schuiven deze partijen liever een gepolariseerde samenleving in de schoenen dan dat ze het inhoudelijk debat met hen aangaan.

In het inhoudelijke debat staan de nieuwe partijen, zeker degenen rechts van het midden met 1 – 0 achter dankzij de rol van de landelijke media. De publieke opinie wordt tenslotte mede bepaald door journalisten en columnisten van landelijke beeldbepalende media zoals de NOS, NRC en Volkskrant. Onze democratie is een stabiele olietanker geworden die zich maar moeilijk laat keren. Een echt open debat met evenveel respect voor alle standpunten is een voorwaarde voor een betere democratie. Als dat niet gebeurt zoeken steeds meer mensen hun waarheid  op sociale media.

Vertegenwoordigen de gevestigde partijen echt de meerderheid van de bevolking en wordt er voldoende rekening gehouden met de mening van mensen met minder opleiding? De punten die nu in het plan van Code Oranje staan, zijn volgens mij lang bestaande wensen van een groot deel van de bevolking. Waarom worden ze niet gehoord? Meer geld naar mensen in de zorg en politieagenten. Meer maakindustrie in eigen land, minder overheid(s)personeel, migratie reguleren, gezag terug op straat en in de klas etc. etc. Maar ook: een eerlijk en onbevooroordeeld debat over Europa en over het klimaat.

In de gemeenteraad van Rotterdam en in het verlengde daarvan bij de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten), heb ik me ingespannen om inwoners gemakkelijkere tools in handen te geven om invloed uit te oefenen op en mee te beslissen over veranderingen in hun omgeving. Tools passend in de huidige tijd: vanaf je bank moet je kunnen zien welke plannen er in jouw omgeving zijn en hoe je daar je mening over kunt geven. Daarvoor is in Rotterdam een praktische app verschenen.

Inwoners gaan misschien niet naar de stembus, maar zijn wel geïnteresseerd in wat er in hun directe omgeving gebeurt. In Rotterdam heb ik daarom bijgedragen aan een verandering van het deelgemeentesysteem door inspraak en democratie te regelen op een kleinere schaal. Om af te komen van oude politieke structuren en baantjesjagers hebben we ook een vorm met loting in kunnen voeren als pilot. Er zijn nu gelote wijkcomités en gekozen wijkraden. 

Als geen ander weet ik hoe hardnekkig gevestigde partijen zich geworteld hebben in overheidsinstanties. Zo heb ik ook de ambtelijke weerstand tegen een nieuwe partij als Leefbaar Rotterdam persoonlijk meegemaakt. Zulke negativiteit in een stadhuis mag anno 2021 niet meer voorkomen.

Opnieuw politiek kleur bekennen aan een andere dan één van de gevestigde partijen maakt mij minder courant op de arbeidsmarkt. Daar baal ik natuurlijk van. En tegelijkertijd is het DE reden om actief bij te dragen aan Code Oranje. Laat ik me gevangen houden in het systeem of probeer ik dat wat fundamenteel fout zit, te verbeteren? Namelijk meer politieke partijen die de mensen aanspreken en nieuwe vormen van directe democratie die passen bij deze tijd. Vanuit een partij met gezond verstand, een sociaal gezicht en aandacht voor wat leeft op straat. 

Missie Ingeborg Hoogveld

Mijn ideaalbeeld is dat door de komst van nieuwe politieke partijen in de Tweede Kamer de gevestigde partijen niet langer in de meerderheid zijn. . En dat nieuwe partijen elkaar op den duur vinden in samenwerking of samensmelten zodat het politieke evenwicht zich herstelt en het land bestuurbaar is. En dat vormen van directe democratie op alle niveaus een vast onderdeel zijn van het democratisch systeem.

 

Deel als eerste dit bericht!