Onze kandidaten in Gelderland

Hier vindt u de mensen staan op de kieslijst van de Lokale Partijen Gelderland – Code Oranje. Ze stellen zich graag even aan u voor. Klik op de naam voor meer informatie van de kandidaten.

Ik ben Eva, 18 jaar oud. Op dit moment heb ik een tussenjaar. Naast dat ik net als de andere jongeren op de lijst (kandidaat 1, 4, 6 & 8) actief ben voor Hope XXL, ben ik ook actief bij de jongerenraad in de Gemeente Renkum. Samen met Ronald van Meygaarden vertegenwoordig ik plek 1(& 2, gedeeld lijsttrekkerschap) op de gezamenlijke “lijst 12 LPG-Code Oranje” in Gelderland. Ik heb het idee dat veel jongeren niet doorhebben dat de beslissingen die nu gemaakt worden in de politiek, ónze toekomst gaan bepalen. Dat er jongeren gaan meepraten, -denken en -beslissen in de politiek vind ik daarom niet alleen ‘een leuk idee’, maar hard nodig. Een van mijn belangrijkste drijfveren is dan ook het willen betrekken van jongeren bij de politiek. Ik wil laten zien dat je ook als jongere het recht hebt om je stem te laten horen en dat het ook mogelijk is dit ook echt te doen. En waarom dan specifiek bij Code Oranje? Bij geen één partij heb ik me ooit helemaal thuisgevoeld, overal is wel iets op aan te merken waar je het niet mee eens bent. Code Oranje kent geen fractiediscipline waardoor dit niet uitmaakt en er veel meer ruimte is voor discussie en daardoor verbetering/ontwikkeling binnen de partij. Verder ben ik groot fan van het bottom-up opstellen van de agenda d.m.v. het ophalen van de ‘agenda van onderop’ (wat speelt er écht?) in plaats van het top-down opdringen van beslissingen vanuit Den Haag, waar inwoners van de provincie uiteindelijk weinig behoefte aan hebben. Laten we mét mensen gaan praten, in plaats van óver ze.

Ik ben Jan de Grauw. Ik ben een 17-jarige jongen die de opleiding Social Work volgt. Ik sta op plek vier van de kandidatenlijst van ‘Lokale Partijen Gelderland – Code Oranje’. Ik merk dat de politiek zich steeds meer afzondert van de burger. Dat het steeds meer een soort show/spelletje wordt, in plaats van het vertegenwoordigen van het volk. Daarom vind ik het zo mooi dat LPG – Code Oranje zich daarvan af zet en gaat kijken wat de inwoners van deze provincie nou écht willen.
De combinatie van motivatie, idealen en energie van iedereen binnen Code Oranje en de ervaring, visie en kennis binnen Lokale Partijen Gelderland geeft mij er vertrouwen in dat we de stem van de burgers weer echt kunnen laten tellen in de politiek

Ik ben André Bulten 15 jaar actief in de lokale politiek. Wil graag helpen Dorpen leefbaar te houden met betaalbare nieuwbouwwoningen voor jongeren. Daarnaast ook meer levensloopbestendige woningen of appartementen voor ouderen op locatie in hun eigen Dorp of wijk.

Ik ben Stan Nijenhuis en ik ben 19 jaar. Naast dat ik als tweedejaars rechtenstudent bij HOPE XXL betrokken ben, sta ik als kandidaat nummer 6 op lijst 12 LPG-Code Oranje voor de Provinciale Staten. In de Provinciale Staten zie ik dat de gemiddelde leeftijd vrij hoog is en daarom vind ik het belangrijk om me verkiesbaar te stellen. De politiek gaat niet alleen over vergrijsde oude mannen maar ook over ons als jongere generatie. De beslissingen die genomen worden beïnvloeden ook ons dagelijkse leven. Ik zie in mijn omgeving dat weinig mensen bewust zijn van de keuzes die op Provinciaal niveau worden gemaakt. Het OV is daar een belangrijk voorbeeld van. Of je wel of niet thuis komt na het stappen is voor een groot deel bepaald op Provinciaal niveau. Maar ik wil me niet alleen voor de jongeren inzetten maar ook voor de oudere generatie en alles daartussen. Het idee dat we samen werken aan een mooiere maatschappij van morgen geeft mij enorm veel motivatie en energie.

Mijn naam is Noah Hajji, ik ben een zestien jarige student die zichzelf een passie op kan dragen voor alles dat hij interessant acht. Wanneer ik mij eenmaal thuisvoel in een bepaalde interesse ga ik er volledig voor. In dit geval behoort Code Oranje tot mijn passie op het moment. Het gevoel dat je veranderingen aan kunt dragen, het gevoel dat je je inzet voor een doel groter dan jouw generatie en bovenal, wetend dat je geen genoegen gaat nemen met weinig. Wij geven als jongeren op de lijst een sterk signaal af, namelijk: wij voelen ons betrokken met de politieke besluitvorming en willen hier deel van uitmaken. Dit betekent dat wij ons niet langer alleen aangesproken willen voelen door de beslissingen gemaakt door de overheid maar dat wij als jongeren en als samenleving onderdeel uitgemaakt willen hebben van dat besluitvormingsproces. Ofwel: Een passende oplossing vinden om onze toekomst te garanderen in de plaats van herstel achteraf. 

De perfecte samenleving wordt gevormd uit bouwstenen, echter zijn de cruciale bouwstenen nodig voor deze opbouw tot op heden minimaal ingezet ter probleemoplossing. De bouwstenen, dat zijn wij. De jongeren, de volwassenen, de ouderen, de gehele samenleving. Wij kunnen er niet langer meer vanuit gaan dat de heersende aandachtspunten binnen de samenleving vanzelfsprekend (en naar wens) opgelost zullen worden. Exact om deze redenen ben ik ervan overtuigd dat het streven om veranderingen aan te dragen vanuit de samenleving niet beperkt blijft tot gevoelens, maar dat wij op punt van opstand staan om betrokken te worden bij de politieke besluitvorming!

Debat is mijn jarenlange passie, niet als doel – hoewel het hartstikke leuk is om te doen – maar als middel. In de politiek is niet de meer aandacht voor het debat zoals die er moet zijn en is er geen ruimte meer voor de rol ervan om welafgewogen beslissingen te neme. Dientengevolge wordt het ook steeds lastiger om uit te leggen aan de kiezer wat we doen en waarom. Daarom heb ik besloten op de lijst voor de Provinciale Staten van Gelderland te staan, omdat ik denk dat ik iets te vertellen heb, niet alleen inhoudelijk maar ook over de werking van de politiek. Het moet anders.

Ik ben raadslid/fractievoorzitter voor GPR Burgerbelangen. Op dit moment wordt ruim 30 procent van de kiezers, die op lokale partijen stemmen, niet vertegenwoordigd in de provincie. Daar moet nodig wat aan veranderen. Wij willen als lokale partij een vertegenwoordiging in de staten. Daarom sta ik op de lijst.

Provincie is onlosmakelijk van Gemeente en van een woonplaats zelf. Alles Is met elkaar gebonden en heeft invloed op elkaar. Hoe kun je het beste verandering of invloed op oefenen? Natuurlijk door deel aan te nemen.

Nederland heeft behoefte aan langere termijn oplossingen. Een veilige omgeving en zekerheid in het leven. Een samenleving waarbij een waardig bestaan geen privilege is maar een vooruitzicht vanaf ieder zijn geboorte. Dit is waarom ik mijzelf verkiesbaar stel. Een duidelijk gemeenschappelijk doel dat eer doet aan de gehele gemeenschap en elk individu. In mijn dagelijks leven ben ik een procesanalist/coach. Daarnaast ben ik bestuurder bij de Basisinkomenpartij.

De verandering komt van onderaf.

Ik houd dingen graag simpel. Het enig wat nodig is, is een dosis common sense, vertrouwen in de medemens en lef. Neem het basisinkomen: de meest efficiënte manier om de armoede op te lossen, vermindert de criminaliteit, maakt mensen gezonder, geeft mantelzorgers de ruimte, voorkomt een studieschuld en geeft jou de vrijheid om te beslissen wat jij doet met jouw tijd. Gelderland is de rijkste provincie van Nederland en kan aan iedereen laten zien dat het basisinkomen geen geld kost, maar geld oplevert.

We staan als Samenleving voor enorme uitdagingen. Fundamentele hervormingen waarbij het belang van de inwoners voorop staat, zijn nodig. Het is tevens tijd voor zeggenschap, eigenaarschap en regie bij de Burgers ipv “besluiten & regeren over”.