| "Op weg naar nieuwe democratie....." | Deelnemer

#BetterTogether

De vier Code Oranje jongeren die de top van de kandidatenlijst vullen

Op 20 maart 2019 doet Code Oranje mee aan de Provinciale Statenverkiezingen in Gelderland. De kandidatenlijst (Lijst 12) van Lokale Partijen Gelderland – Code Oranje’ heeft een opmerkelijke invulling voor de Provinciale statenverkiezingen van 2019. De eerste vier plaatsen aan zijde van Code Oranje op de gecombineerde lijst ‘Lokale Partijen Gelderland – Code Oranje’ zijn namelijk gevuld door vier jongeren schommelend tussen de zestien en twintig jaar jong.

Het gedachtegoed dat de vier delen met Code Oranje is ontstaan vanuit hun gedeelde participatie binnen de stichting Hope XXL, een maatschappelijke organisatie die zich inzet voor het mondiale welzijn van elk individu. Zowel Hope XXL als Code Oranje delen eenzelfde visie, namelijk: het verbreden van het welzijn voor elk individu. Om dit streven te bereiken is samenwerking en inbreng van de burger noodzakelijk. De hashtag #bettertogether verduidelijkt deze visie. De komende verkiezingsperiode zal deze slogan dan ook veelvuldig uitgedragen worden door de jongeren.

Doel

Het voornaamste doel tijdens de campagneperiode voorafgaand aan de Provinciale Statenverkiezingen van de vier jongeren is het mobiliseren van de jongeren doelgroep. Hier volgen een aantal onderzoeken die de beweegreden van de kandidaten uit naam van Code Oranje onderbouwen:

  • Uit cijfers van marktonderzoeksbureau Ipsos blijkt dat méér dan een derde van de stemgerechtigden onder jongeren van 18-24 jaar oud niet tot stemming over zijn gegaan tijdens de Tweede Kamerverkiezingen der Staten-Generaal.
  • Gedurende de Provinciale Statenverkiezingen in 2015 heeft 52,24% van het totaal aantal kiesgerechtigden in Nederland zich afzijdig gehouden. Uit het kiezersonderzoek blijkt dat in totaal 61% van de niet-stemmers geen vertrouwen heeft in de politiek of niet weet op welke politieke partij zij moeten stemmen.
  • Uit onderzoek van bureau Motivaction blijkt dat +/- 52% van de jongeren tussen de achttien en vierendertig jaar niet wilt stemmen op één partij, maar inhoudelijk per thema.

Verandering

Mede dankzij bovenstaande redenen, het eigen referentiekader van de vier jongeren en de omgevingsgeluiden vanuit de (jongere) samenleving voelen zij zich aangesproken tot het aanbrengen van verandering. Om de doelgroep jongeren te mobiliseren tot het uitbrengen van hun stem willen zij thema’s waar jongeren tegenaan lopen aan het licht brengen. Dit sluit aan bij het gedachtegoed van Code Oranje, waar de zogenoemde ‘agenda van onderop’ gevormd wordt door alle inwoners in de provincie.

Wilt u alle activiteiten tijdens de campagneperiode op de voet blijven volgen? Zie hiervoor de volgende mogelijkheden om op de hoogte te blijven:

  1. Zie het kopje “online agenda” waarin al onze openbare bijeenkomsten/bezoeken te zien zullen zijn. 
  2. Bekijk onze berichten & blogs die regelmatig geüpload worden op de pagina https://www.wijzijncodeoranje.nl/gelderland/.
  3. Blijf op de hoogte van alle formele & informele activiteiten die de campagneperiode van Code Oranje zal vullen via de links van onze sociale media.