De oranje basiself

Code Oranje vindt dat de overheid als taak heeft om ieders levenssfeer zoveel mogelijk te waarborgen, ruimte te maken voor initiatief en ondernemingszin en dat inwoners moeten kunnen rekenen op goede basisvoorzieningen en publieke diensten waarover zij zeggenschap hebben en die houvast en perspectief bieden. Vanuit die gedachte hebben wij een Oranje Basiself opgesteld:

Op deze punten gaan we in de volgende paragrafen ieder afzonderlijk in. Maar vanzelfsprekend is er sprake van samenhang en overlap. We zijn ons zeer bewust dat je het leven niet in stukjes kunt knippen. Dat is één van de kenmerken van Code Oranje: het besef dat het altijd draait om de leefwereld van mensen. We zullen dan ook nooit meegaan met papieren oplossingen voor reële problemen. Met de Oranje Basiself willen we laten zien dat wij zonder hokjesgeest, zonder vooroordeel, op menselijke maat, met een luisterend oor en op basis van argumenten – met elkaar – steeds op zoek gaan naar de beste oplossingen.

Laatste berichten over de basiself
Deel als eerste dit bericht!
Grootte lettertype
Verander contrast