| "Op weg naar nieuwe democratie....." | Deelnemer

Brabant kleurt Oranje!

Noord-Brabant is een van de provincies waar Code Oranje, de landelijke beweging voor democratische vernieuwing, meedoet aan de verkiezingen voor Provinciale Staten.

Het worden spannende maanden voor Brabanders die hunkeren naar meer invloed, zeggenschap en verantwoordelijkheid bij de inrichting van hun leefomgeving en andere thema’s. Want in hoog tempo bereidt een groep nieuwdenkers zich voor op een plekje in het provinciale bestuur. Om vervolgens dat bestuur meer dienstbaar te maken aan de inwoners van Brabant.

Het is een bijzonder gezelschap dat zich rond het initiatief heeft geschaard. Vrouwen en mannen uit alle regio’s en ook nog eens van allerlei politieke stromingen. Wat ze met elkaar gemeen hebben: ze beseffen dat de traditionele politiek draagvlak kwijtraakt en dat daarvoor in de plaats vergaande betrokkenheid van burgers kan komen. Dat wordt mogelijk door zeggenschap en verantwoordelijkheid te delegeren aan groepen inwoners. En door de formele vormen van invloed te vergroten. Het leidt tot een samenleving waarin het openbaar bestuur daadwerkelijk openbaar is. Een samenleving waarin iedereen meedoet.

Op deze website houden we Brabanders op de hoogte over de ontwikkeling van, wat we voor het gemak noemen, politieke burgerparticipatie. En over Code Oranje. Dat doen we niet alleen tijdens de verkiezingscampagne, maar vanzelfsprekend óók daarna.