ROCOV (OV-Café) debat

Deel als eerste dit bericht!
Leestijd: 3 minuten -

28 februari 2019

Op donderdag 28 februari vond in het provinciehuis in Arnhem het OV-Café Statenverkiezingen 2019 plaats. 11 van de deelnemende partijen aan de verkiezingen ging met elkaar en vooral met de zaal het gesprek aan over de toekomst van het openbaar vervoer in Gelderland. Met name de bereikbaarheid, betaalbaarheid en toegankelijkheid stonden hier centraal.

Het OV netwerk in Gelderland is voortdurend in ontwikkeling, maar met de opkomende nieuwe consessies is dat des te actueler. We willen met zijn allen een mooi leefklimaat creëren voor bewoners, en de bereikbaarheid en onafhankelijkheid die het OV faciliteert is daar net zo goed onderdeel van wat ons betreft. We zien dat buslijnen in de verschillende regio’s, met name op het platteland worden steeds verder uitgedund. Dit heeft tot gevolg dat de bereikbaarheid van regio’s, maar dus ook de mobiliteit van de mensen in deze regio’s afneemt. Dat is iets wat volgens ons niet kan en niet zou mogen. Het is bijzonder dat de Provinciale Staten partijen proberen een prijskaartje vast te plakken aan de mobiliteit van deze mensen. Wat ons betreft moet er altijd gezocht worden naar een oplossing en die oplossing kan nooit zijn dat er buslijnen opgeheven worden omdat er niet voldoende gebruik van wordt gemaakt.

Om de herverdeling van mensen tijdens de spits en buiten de spits en daarmee de druk op het OV tijdens de spits aan ta pakken is gratis OV buiten de spits zeker geen oplossing wat ons betreft. OV moet betaalbaar zijn, maar dat gaat twee kanten op. Mensen die gebruik maken van een dienst moeten daar ook aan bijdragen. Momenteel legt de provincie vaak toe op kaartjes wat op zich niet per se een probleem is wat ons betreft, maar de volledige lasten voor het onderhoud van het openbaar vervoer mogen nooit alleen bij de provincie liggen.

Als laatste grote onderwerp werd er gesproken over toegankelijkheid. Dat gaat verder dan drempels en ondersteuning bij mensen die dat nodig hebben. Het heeft ook te maken dat we in deze digitaliserende wereld wat ons betreft aandacht moeten hebben dat iedereen mee kan komen. De wirwar aan systemen en online applicaties dwingen mensen om steeds meer te moeten weten of beschikbaar hebben om gebruik te maken van het openbaar vervoer. We moeten ervoor zorgen dat deze ontwikkelingen naast de mogelijkheden die ze schappen geen nieuwe problemen met betrekking tot toegankelijkheid creëren.

Het openbaar vervoer speelt een belangrijke rol in de provincie, of het nu mensen naar hun werk brengt, actief kunnen deelnemen aan sociale activiteiten of onafhankelijk zijn. Dat moeten we waarborgen en het is wat ons betreft de rol van de provincie om zorg te dragen voor een meer dan redelijke basisvoorziening in het openbaar vervoer. Dat is namelijk ook leefbaarheid en welzijn.

Lara Minnaard 

Lijst 12 Lokale Partijen Gelderland – Code Oranje