| "Op weg naar nieuwe democratie....." | Deelnemer

Niks doen is erger

Leestijd: 2 minuten -

 

Het is niet gelukt, zo ziet het er naar uit op het moment dat dit stuk wordt geschreven. Code Oranje Noord-Brabant is er niet in geslaagd een zetel te veroveren in de Provinciale Staten. Dat is bijzonder spijtig. Maar geen reden voor schaamte of spijt. De poging was de moeite waard.

We wisten van meet af aan dat het een pittig project was. Een beweging die pas enkele maanden geleden werd opgericht, een campagne zonder geld en ook nog eens betrekkelijk weinig actieve vrouwen en mannen die de kar trokken. Je zou zelfs kunnen zeggen dat het met al die beperkingen nog best knap is wat Code Oranje in Brabant presteerde. Maar het neemt niet weg dat we op een zetel hoopten. Met die ene zetel waren we blij geweest.

Eén zetel was immers voldoende geweest om een fris, nieuw en goed doorwrocht verhaal te vertellen vanaf een voor ons nieuw podium. We hadden andere partijen kunnen enthousiasmeren om Brabanders nadrukkelijker en structureler te betrekken bij het bepalen en uitvoeren van beleid. We hadden de provincie kunnen bewegen om invloed, zeggenschap en verantwoordelijkheid over te dragen aan Brabanders.

Dat is voorlopig niet gelukt. We troosten ons met de gedachte dat we voor de verkiezingen van 2023 wél op tijd zijn. Dat we vier jaar de tijd hebben om mensen, ideeën en geld te vergaren om dan wel een entree te maken in de Brabantse politiek. Ondertussen gaan we verder met het werken aan politieke burgerparticipatie in onze eigen straten, buurten, wijken, dorpen en steden. Want uiteindelijk moet het daarvandaan komen. Uiteindelijk komt de vernieuwing van onderop.

Ik dank iedereen die enthousiast brainstormde, flyers maakte en huis aan huis bezorgde, de pers bestookte, sociale media inzette, buren overtuigde en op andere manieren actief was. Jullie mogen balen dat het niet is gelukt. Jullie mogen verdrietig zijn. Maar heb alsjeblieft geen spijt. Tevergeefs een poging wagen is rot, maar geen poging wagen is echt veel rotter.

En besef dat dat we een zaadje hebben geplant.

Laurens van Voorst